Hoppa till innehåll
Media

Miljö- och klimatminister Mikkonen deltar i konferens om biologisk mångfald i Trondheim

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2019 7.15
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen åker till Trondheim för att delta i en konferens om biologisk mångfald tisdagen den 2 juli. Konferensen, som ordnas för nionde gången, stöder arbetet i anslutning till den internationella konventionen om biologisk mångfald. Beslutsfattare och experter från uppemot 120 länder deltar i konferensen.

Konferensen ger beslutsfattare tillfälle att också vid sidan av den officiella förhandlingsprocessen diskutera hur den biologiska mångfalden kan främjas. Diskussionerna kommer att ligga till grund för det FN-möte om biologisk mångfald som ordnas 2020, där världens länder ska komma överens om nya mål för den biologiska mångfalden.

Förhandlingar om målen för biologisk mångfald kommer att föras redan hösten 2019. I egenskap av EU-ordförandeland arbetar Finland för en ambitiös och tydlig färdplan som ska stoppa förlusten av biologisk mångfald och förbättra naturens tillstånd. I färdplanen ska det tas in mål för 2030, 2040 och 2050. Finland anser det vara viktigt att inte bara stater utan också företag och civilsamhällesorganisationer deltar i utarbetandet av färdplanen.

”Med tanke på mänsklighetens framtid är det lika viktigt att stoppa förlusten av biologisk mångfald som att hejda klimatförändringen. Vi behöver ambitiösa åtaganden och en klar plan. Det är viktigt att vi redan nu ställer siktet på 2050, för det krävs långsiktigt arbete för att naturens tillstånd ska kunna förbättras”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I Trondheimkonferensen deltar utöver Finlands minister även ministrar från Norge, Tyskland, Kina, Kanada, Japan, Indonesien, Uganda, Colombia, Costa Rica, Burkina Faso och Serbien. Under mötet ska ministrarna anta en deklaration om främjande av biologisk mångfald.

Minister Mikkonen kommer under konferensen också att träffa FN:s biträdande generalsekreterare och direktören för konventionen om biologisk mångfald Cristiana Pașca Palmer och chefen för FN:s miljöprogram Inger Andersen.

Konferensen ordnas av sekretariatet för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD), FN:s miljöprogram (UNEP) och Norges regering. 

Mer information:

Marina von Weissenberg, miljöråd, tfn 0295 250 321, [email protected]

Ismo Tiainen, direktör för förvaltning och internationella ärenden, tfn 0295 250 294, [email protected]

Intervjuförfrågningar:

Alisa Vänttinen, kommunikationsexpert, tfn 0295 250 219, [email protected]