Hoppa till innehåll
Media

Förnyade miljo.fi ger pålitlig information för hållbara val

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2023 11.13
Nyhet

Miljo.fi (ymparisto.fi), den ledande platsen för pålitlig och forskningsbaserad miljöinformation, har nu förnyats. På den gemensamma webbplatsen för statens miljöförvaltning sammanställs information om till exempel naturens mångfald, klimatförändringen samt medborgarnas och företagens skyldigheter på ett och samma ställe.

Miljo.fi (ymparisto.fi), den ledande platsen för pålitlig och forskningsbaserad miljöinformation, har nu förnyats. På den gemensamma webbplatsen för statens miljöförvaltning sammanställs information om till exempel naturens mångfald, klimatförändringen samt medborgarnas och företagens skyldigheter på ett och samma ställe.

"Behovet av pålitlig information om natur och miljö har ökat samtidigt som natur- och miljöfrågorna har lyfts fram i centrum för samhällsdebatten. Miljo.fi är en plattform för information som kan utnyttjas både i valen för en hållbar vardag och som stöd för det politiska beslutsfattandet", konstaterar miljöministeriets kommunikationsdirektör Jussi Salmi, som var ordförande för styrgruppen för reformen.

Miljo.fi finns till för alla som är intresserade av miljöinformation. Webbplatsen är avsedd för till exempel experter inom den offentliga förvaltningen och i företagen, lärare och alla medborgare oberoende av ålder.

I reformen har tjänstens användargränssnitt och innehåll förnyats. Användarupplevelsen och tillgängligheten har förbättrats och innehållet har förtydligats. Tjänsten innehåller nu separata avsnitt om till exempel tillståndsärenden och tips för en hållbar vardag. Samtidigt har tjänstens layout förnyats.

Miljo.fi upprätthålls av aktörerna inom statens miljöförvaltning, dvs. Finlands miljöcentral, miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och regionförvaltningsverken.

Tjänsten miljo.fi förnyades 2021–2023. Huvudsamarbetspartner i reformen var Wunder Finland Oy (användargränssnitt och tekniskt genomförande), Solita (förutredning och koncept) och North Patrol (definition och konkurrensutsättning). Eficode gjorde användbarhets- och tillgänglighetsbedömningar.

Innehållet på miljo.fi kompletteras ytterligare, i synnerhet tjänstens svenska och engelska sidor.
Du kan ge respons om tjänsten på vår webbplats eller delta i diskussionen i sociala medier med hashtaggen #ymparistofi.

Ytterligare information:

Jussi Salmi
Kommunikationsdirektör
miljöministeriet
tel. 0295 250 263
[email protected]

Kirsi Norros
Kommunikationsdirektör
Finlands miljöcentral
tel. +358 295 251 460
[email protected]

Päivi Tahvanainen
Webbchefredaktör
Finlands miljöcentral
tel. +358 295 251 674
[email protected]

Marika Leed
Projektchef (genomförande och teknologi)
Finlands miljöcentral
tel. +358 295 252 190
[email protected]