Hoppa till innehåll
Media

Finland deltar i EU:s samarbete för att bekämpa hemlöshet – en gemensam förklaring skapar drivkraft i arbetet mot hemlöshet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2021 17.38 | Publicerad på svenska 22.6.2021 kl. 10.50
Pressmeddelande

I en förklaring som undertecknades i Portugal den 21 juni 2021 förbinder sig EU:s medlemsstater att arbeta målmedvetet för att avskaffa hemlösheten före 2030.

"Vi vet att hemlöshet har ett direkt samband med sociala, hälsomässiga och psykiska problem. Därför har Finland redan länge arbetat hårt för att avskaffa hemlösheten”, sade miljö- och klimatminister Krista Mikkonen när hon inledde rundabordsdiskussionerna efter undertecknandet av förklaringen.

”Vi är nöjda över att också andra europeiska länder har höjt målen för sitt arbete mot hemlöshet.”

I förklaringen lovar EU och dess medlemsländer bland annat att förbättra sitt inbördes samarbete när det gäller att avskaffa hemlösheten och se till att det finns tillräcklig med finansiering. Som stöd för medlemsländerna inrättas också ett samarbetsorgan där erfarenheter kan utbytas kring metoderna och lösningarna i arbetet mot hemlöshet.

Finland är det enda EU-land där antalet bostadslösa har minskat under flera på varandra följande år.

"Det har krävt – och kräver fortfarande – ihärdigt arbete, och vi delar gärna med oss av den information som samlats in under arbetet. Till exempel Finlands princip Bostad först har visat sig vara en fungerande metod, och vi uppmuntrar också andra EU-länder att använda den”, säger Mikkonen.

I Finland har miljöministeriet i enlighet med regeringsprogrammet inlett ett samarbetsprogram tillsammans med vissa ministerier, centrala stadsregioner, tjänsteproducenter och organisationer för att halvera bostadslösheten före 2023.

Man satsar också på att förebygga bostadslöshet till exempel genom lagstadgad boenderådgivning.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen deltog genom videokonferens i sammanträdet som ordnades i Lissabon i Portugal.

Mer information

Timo Juurikkala
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
0295 250 109
[email protected]