Rakentaminen ja maankäyttö

Rakennettu ympäristö luo perustan ihmisten hyvälle elämälle, elinvoimaisille alueille sekä hiilineutraalille yhteiskunnalle. Sen on oltava toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Ympäristöministeriön tavoitteena on varmistaa, että Suomessa rakennetaan laadukkaasti, ja että kaupunkeja ja alueita suunnitellaan kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Rakennusten koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen huomioiminen sekä kuntien työ hiilineutraaliuuden puolesta ovat merkittäviä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Ympäristöministeriössä rakentamisen ja maankäytön asioista vastaa rakennetun ympäristön osasto.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lakia uudistetaan. Uudistuksella edistetään hiilineutraalia yhteiskuntaa, luonnon monimuotoisuutta, rakentamisen laatua sekä digitalisaatiota.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Yrityksille ja tutkimusorganisaatioille on tarjolla tukea rakennetun ympäristön vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Rakennetun ympä­ristön digitalisaatio

Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa syntyvien tietojen käsittely tulee muuttumaan. Käynnissä on työ, jossa rakennetun ympäristön tietoja muokataan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti yhteentoimivaan koneluettavaan muotoon.

Digitaalinen rakennettu ympäristö

Öljylämmityksestä luopuminen

Fossiilisesta öljystä kestävämpiin lämmitysmuotoihin vaihtaminen on konkreettinen tapa vähentää päästöjä. Suomessa fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä.

Öljylämmityksestä luopuminen

Rakentamis­määräykset

Rakentamismääräyskokoelma täydentää maankäyttö- ja rakennuslakia sisältäen tarkemmat rakentamista koskevat säädökset ja ohjeet.

Rakentamismääräyskokoelma

MAL-sopimukset

Valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen solmimat maankäytön-, asumisen ja liikenteen sopimukset vahvistavat kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä muun muassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

MAL-sopimukset