Rakentaminen ja maankäyttö

Rakennettu ympäristö luo perustan ihmisten hyvälle elämälle, elinvoimaisille alueille sekä hiilineutraalille yhteiskunnalle. Sen on oltava toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Ympäristöministeriön tavoitteena on varmistaa, että Suomessa rakennetaan laadukkaasti, ja että kaupunkeja ja alueita suunnitellaan kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Rakennusten koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen huomioiminen sekä kuntien työ hiilineutraaliuuden puolesta ovat merkittäviä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Ympäristöministeriössä rakentamisen ja maankäytön asioista vastaa rakennetun ympäristön osasto.

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki »

  Lain tavoitteena on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on myös sosiaalisesti toimiva.

 • Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma »

  Yrityksille, kunnille, järjestöille ja muilla tahoille on tarjolla tukea rakennetun ympäristön ilmastotyöhön.

 • Rakennetun ympä­ristön digitalisaatio »

  Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa syntyvien tietojen käsittely tulee muuttumaan. Käynnissä on työ, jossa rakennetun ympäristön tietoja muokataan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti yhteentoimivaan koneluettavaan muotoon.

 • Öljylämmityksestä luopuminen »

  Fossiilisesta öljystä kestävämpiin lämmitysmuotoihin vaihtaminen on konkreettinen tapa vähentää päästöjä. Suomessa fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä.

 • Rakentamis­määräykset »

  Rakentamismääräyskokoelma täydentää maankäyttö- ja rakennuslakia sisältäen tarkemmat rakentamista koskevat säädökset ja ohjeet.

 • Mitä on vihreä siirtymä? »

  Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.