Rakentaminen ja maankäyttö

Rakennettu ympäristö luo perustan ihmisten hyvälle elämälle, elinvoimaisille alueille sekä hiilineutraalille yhteiskunnalle. Sen on oltava toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Ympäristöministeriön tavoitteena on varmistaa, että Suomessa rakennetaan laadukkaasti, ja että kaupunkeja ja alueita suunnitellaan kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Rakennusten koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen huomioiminen sekä kuntien työ hiilineutraaliuuden puolesta ovat merkittäviä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Ympäristöministeriössä rakentamisen ja maankäytön asioista vastaa rakennetun ympäristön osasto.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

Uudistuksella edistetään hiilineutraalia yhteiskuntaa, luonnon monimuotoisuutta, rakentamisen laatua sekä digitalisaatiota.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Vähähiilinen rakentaminen

Vähähiilinen rakentaminen

Rakennussektorin päästöjen vähentämiseen on monia keinoja sekä olemassa olevassa rakennuskannassa että uudisrakentamisessa. Yhä tärkeämpää tarkastella rakennusten koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Vähähiilinen rakentaminen

Rakennetun ympäristön digitalisaatio

Rakennetun ympäristön digitalisaatio

Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa syntyvien tietojen käsittely tulee muuttumaan. Käynnissä on työ, jossa rakennetun ympäristön tietoja muokataan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti yhteentoimivaan koneluettavaan muotoon.

Digitaalinen rakennettu ympäristö

Öljylämmityksestä luopuminen

Öljylämmityksestä luopuminen

Fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä.

Öljylämmityksestä luopuminen

Rakentamis­määräykset

Rakentamis­määräykset

Rakentamismääräyskokoelma täydentää maankäyttö- ja rakennuslakia sisältäen tarkemmat rakentamista koskevat säädökset ja ohjeet.

Rakentamismääräyskokoelma

MAL-sopimukset

MAL-sopimukset

Valtio solmii maankäytön-, asumisen ja liikenteen sopimukset suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimukset vahvistavat kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä muun muassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

MAL-sopimukset