Maaperänsuojelulainsäädäntö

Maaperän pilaamista ja pilaantuneiden alueiden kunnostusta ohjaavista säädöksistä keskeisin on ympäristönsuojelulaki, joka kieltää maaperän ja pohjaveden pilaamisen.

Pilaantuneiden maiden kunnostuksessa kaivettavat  maamassat ovat jätteitä, joita koskee jätelainsäädäntö.

Maaperän kestävää käyttöä ja suojelua ohjaavat normit ovat yleensä maaperää hyödyntävää toimintaa (kuten rakentamista, maa-ainesten ottoa, maanviljelystä tai metsänhoitoa) koskevissa säädöksissä. Luonnonsuojelun ja maisemansuojelun ohjaus koskee osin myös maaperää.

Maaperän pilaaminen ja pilaantuneet maa-alueet

Maaperänsuojelu

Lisätietoa

Anna-Maija Pajukallio, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250218   Sähköpostiosoite: