Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö myöntää tukea maakuntien ilmastotyölle ‒ avustushaku nyt auki

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.8.2021 11.15
Tiedote

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma avaa avustushaun kuntien ilmastotyötä tukeville maakuntien ilmastohankkeille 16.8.2021. Kokonaisuudessaan avustusta on suunniteltu jaettavan noin 1,5 miljoona euroa. Nyt kannattaa tarttua toimeen ja heittää hakemusverkko vesille!

Tavoitteena on tarjota pienille ja ilmastotyötään vasta aloitteleville kunnille alueellista asiantuntijatukea.

”Tarkoituksenamme on auttaa kuntien edustajia ymmärtämään, minkälaiset ilmastotoimet ovat juuri heidän kunnassaan vaikuttavimpia ja taloudellisesti kannattavimpia, sekä hakemaan näille toimille rahoitusta. Toivottavasti saamme jokaisesta maakunnasta hyviä hakemuksia: alueellisessa ilmastotyössä on mahdollista huomioida paikalliset erityispiirteet ja siten saada uusia kuntia mukaan kannattavaan ilmastotyöhön”, toteaa erityisasiantuntija Miia Berger ympäristöministeriöstä.

Hakemusten on oltava perillä ympäristöministeriön kirjaamossa 1.10.2021 kello 16.15 mennessä. Hanke voi alkaa aikaisintaan 1.1.2022 ja sen pitää päättyä viimeistään 31.5.2023, mutta muutoin hankkeen ajankohta on hakijan päätettävissä. Hankkeiden minimikesto on 12 kuukautta. Ympäristöministeriön avustus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 70 prosenttia ja samalla enintään 84 000 euroa per hanke.

Avustuksen hakijana voi olla maakunnanliitto, muu kuntayhtymä, kunta, kunnan tai kuntayhtymän enemmistöomisteinen kehitysyhtiö, tai näistä muodostuva konsortio. Avustus myönnetään jokaiseen maakuntaan, josta on saapunut hyväksyttävä vähimmäiskriteerit ylittävä hakemus. Mikäli jostain maakunnasta saapuu useampi hyväksyttävä hakemus, myönnetään avustus arvioinnissa eniten pisteitä saaneelle hakijalle.

Avustettavan hankkeen osa-alueet:

  • Suora ilmastotyön asiantuntijatuki kunnille – vähintään 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista

Hankkeen toteuttaja on suoraan yhteydessä alueen kuntiin, selvittää näiden ilmastotyön tilannetta ja pullonkauloja, ja tarjoaa asiantuntija-apua kannattavien ilmastotoimien toteuttamiseksi. Lisäksi hankkeen toteuttaja järjestää kyseisen maakunnan kaikille kunnille yhteisiä tilaisuuksia, joissa tuodaan esille ilmastotyön mahdollisuuksia ja hyötyjä eri teemoilla, erityisesti kuntien elinvoimaisuuden näkökulmasta. Toimintaa tarjotaan myös kuntien johtoryhmille. Hankkeen toteuttaja kannustaa kuntia verkostoitumaan keskenään ja tuo esille jo olemassa olevia kuntien ilmastoverkostoja sekä näiden hyötyjä, mm. erilaisia työkaluja ja toimintamalleja. Yhteistyötä muiden alueellista ilmastotyötä edistävien ja vauhdittavien tahojen kanssa suositellaan.   

  • Ilmastorahoituksen hakemisen asiantuntijatuki kunnille – vähintään 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista

Kuntien ilmastotyön vähäinen resursointi hidastaa työtä lähes kaikissa kunnissa. Hankkeen toteuttaja auttaa kuntia hakemaan lisärahoitusta kuntien ilmastotyölle. Konkreettista tukea kohdennetaan erityisesti sellaisille kunnille, joilla on kiinnostusta ilmastotyöhön, mutta eivät ole vielä hakeneet tähän rahoitusta aikaisemmin. Hankkeen toteuttaja auttaa tarvittavien hankeyhteistyökuvioiden muodostamisessa rahoituksen hakemiseksi. Hankkeen toteuttaja kerää ennakkoon vaikuttavimpia paikallisen ja alueellisen ilmastotyön hankeideoita, jotta sopivan rahoituksen auetessa kunnilla olisi riittävä valmius hankkeiden nopeaan valmisteluun ja hakuun.

  • Konkreettinen ilmastotyö – hankkeen kokonaiskustannuksista 0–40 %

Tässä osa-alueessa voi toteuttaa käytännössä jonkun vaikuttavan ilmastohankkeen kuntien kanssa yhteistyössä, kun taas ensimmäisessä osa-alueessa tarjotaan kunnille ennen kaikkea tietoa ja toimintamalleja. Tämä osa-alue ei ole kuitenkaan pakollinen hankkeessa, etenkään, jos alueen kunnilla on suurempi tarve kahdelle edelliselle osa-alueelle. Konkreettisen ilmastotyön osahanke voi liittyä esimerkiksi energianeuvontaan tai etätyömahdollisuuksien edistämiseen. Hankeosuuden on tuotava selvää lisäarvoa jo olemassa oleviin palveluihin sekä hyödynnettävä niitä sopivin osin.

Lisätietoja

Miia Berger
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
029 525 0265
[email protected]