Hyppää sisältöön
Media

Viemäriylivuotoja ehkäiseviin ja ympäristövahinkoja vähentäviin hankkeisiin lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 8.00
Tiedote

Etelä-Savon Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustuksia ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella kahdelletoista hankkeelle. Hankkeilla ennaltaehkäistään ja vähennetään viemäriylivuotoja ja haitallisten aineiden kulkeutumista vesistöön.

Verkosto- ja pumppaamoylivuotojen käsittelemättömät jätevedet ovat hygieniariski. Lisäksi ne aiheuttavat ravinteiden ja haitta-aineiden päästöjä, roskaavat vesistöjä ja kuluttavat niissä happea. Ylivuodot ja ohitukset johtuvat usein viemäriverkoston huonostoa kunnosta, jolloin hulevesiä kulkeutuu erityisesti rankkasateiden ja sulamisvesien johdosta jätevesiviemäriin rikkinäisten viemärijohtojen tai kaivonkansien kautta. Myös rikkinäiset viemäriverkoston laitteistot ja rakenteet aiheuttavat ylivuotoja.

Hankkeissa rakennetaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Samalla otetaan käyttöön uusia teknologioita ja mallinnuksia ylivuotojen havainnointiin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä verkoston tapahtumista ja niiden syistä, nopeuttaa reagointia ylivuotoihin sekä estää niitä mahdollisimman tehokkaasti. 

Hankkeissa pilotoidaan uusia menetelmiä ja laitteita viemäriverkoston seurannassa. Hankkeiden tulokset ovat monistettavissa laajempaa käyttöä ja kumppanuutta varten.

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on yksi ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman teemoista. Teeman valtakunnallista avustushakua hallinnoi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Harkinnanvaraista avustusta haettiin 27 hankkeelle.

”Viemäriylivuodot ja niiden tuomat riskit lisääntyvät ilmastonmuutoksen aiheuttamien sademäärien kasvun myötä. Tähän tulee varautua tiedonhallintaa parantamalla, viemäriverkostoja saneeraamalla ja parantamalla hulevesien hallintaa”, ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Ari Kangas sanoo.

Liitteessä hankkeiden kuvaukset, myönnetty avustus sekä hankkeiden toteuttajien yhteystiedot.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Ari Kangas, ympäristöministeriö, p. 0295 250 340, [email protected]

Rahoitusasiantuntija Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 159, [email protected]

Hankepäällikkö Anitta Sihvonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 064, [email protected]

Vesihuoltotarkastaja Markus Tirkkonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p 029 502 4066, [email protected]

Vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019–2023) avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.