Hyppää sisältöön
Media

Uusien ja laajamittaisesti korjattavien rakennusten päälämmönlähde ei voi olla fossiilinen 1.12. lähtien

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2021 16.25
Uutinen

Joulukuun 2021 alussa astuu voimaan lakimuutos (927/2021), jonka mukaan rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä vähintään 38 prosenttia on oltava uusiutuvaa energiaa. Käytännössä kunnan rakennusvalvontaviranomainen ei 1.12.2021 lähtien myönnä lupaa rakennukselle, jonka pääenergianlähde perustuu fossiilisen energian, kuten öljyn, käyttöön.

Uusiutuvan energian vähimmäisvaatimus koskee kaikkia uusia ja laajamittaisesti korjattavia (korjausaste yli 25 prosenttia) rakennuksia. Omakotitaloissa laajamittaisen korjauksen kynnyksen ylittäviä remontteja tehdään hyvin harvoin ja ne perustuvat aina omistajan omaan päätökseen. Esimerkiksi vesikaton uusiminen tai vesivahingon korjaaminen ei velvoittaisi luopumaan fossiilisesta energiasta korjauksen yhteydessä.

38 prosenttia on EU:n uusiutuvan energian edistämistä koskevan direktiivin (ns. RES-direktiivi) Suomelle asettama, sitova tavoite uusiutuvan energian kokonaisloppukulutukselle vuonna 2020. Lailla toimeenpannaan myös uudelleenlaadittu uusiutuvan energian direktiivi (ns. REDII) rakennuslupakäsittelyn osalta.

Tehdyllä lakimuutoksella toimeenpannaan kiireellisiä EU:n säännöksiä, minkä takia se on valmisteltu erillisenä käynnissä olevasta maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta. Tehty muutos huomioidaan laajemmassa lakiuudistuksessa sellaisenaan.

Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutoksen 5.11.2021.

Lisätietoja:


Pekka Virkamäki
Lainsäädäntöneuvos
tfn 0295 250 073
[email protected]