Hoppa till innehåll
Media

Fossil energi kan inte utgöra den huvudsakliga värmekällan i nya byggnader och i byggnader som genomgår en större renovering från och med den 1 december

miljöministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2021 16.25
Nyhet

En lagändring (927/2021) träder i kraft i början av december 2021. Enligt den ska minst 38 procent av den värme och el som köps till byggnader utgöras av förnybar energi. I praktiken beviljar kommunens byggnadstillsynsmyndighet från och med den 1 december 2021 inte tillstånd för byggnader vars huvudsakliga energikälla utgörs av fossil energi, såsom olja.

Minimikravet på förnybar energi gäller alla nya byggnader och byggnader som genomgår en större renovering (renoveringsgraden över 25 procent). I egnahemshus gör man mycket sällan sådana renoveringar som överskrider tröskeln för en större renovering och de baserar sig alltid på ägarens eget beslut. Till exempel att förnya ett yttertak eller att reparera en vattenskada förpliktar inte till att avstå från fossil energi i samband med reparationen.

38 procent är det bindande mål som direktivet om främjande av användningen av förnybar energi (det så kallade RES-direktivet) ställt upp för Finland när det gäller den totala slutförbrukningen av förnybar energi år 2020. Genom lagen genomförs också det omarbetade direktivet om förnybar energi (det så kallade REDII) när det gäller behandlingen av bygglov.

Genom lagändringen genomförs EU:s bestämmelser. Eftersom bestämmelserna är brådskande har lagändringen beretts separat från den pågående totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. Ändringen beaktas som sådan i den mer omfattande lagreformen.

Republikens president stadfäste lagändringen den 5 november 2021.

Ytterligare information:

Pekka Virkamäki
Lagstiftningsråd
0295 250 073
[email protected]

Miljöministeriets pressmeddelande den 9 september 2021: Av den energi som byggnader använder ska 38 procent i fortsättningen utgöras av förnybar energi
 https://ym.fi/sv/-/av-den-energi-som-byggnader-anvander-ska-38-procent-i-fortsattningen-utgoras-av-fornybar-energi

Reformen av markanvändnings- och bygglagen
https://mrluudistus.fi/