Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tuusulan kunnalle lupa lunastaa 38,5 hehtaaria Helsinki-Vantaan lentoaseman tuntumasta

Ympäristöministeriö 8.10.2020 14.22
Uutinen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Tuusulan kunnalle luvan lunastaa 14,9 ja 23,6 hehtaarin alueet, jotka sijaitsevat Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä läheisyydessä sen pohjoispuolella.

Osayleiskaavassa tuotanto- ja logistiikka-alueeksi kaavoitetut alueet kuuluvat Etelä-Tuusulassa sijaitsevan Focuksen logistiikka- ja työpaikka-alueeseen ja liittyvät laajempaan Aviapoliksen lentokenttäkaupunkialueeseen.

Kunnan tarkoituksena on muodostaa kehätien varteen uusi logistiikka- ja työpaikka-alue ja osoittaa uusi kehä IV -tieyhteys. Alue rajoittuu kunnan omistamiin alueisiin. Yhteiskunnallisesti merkittävän logistiikka-alueen toteuttamiseksi on tärkeää, että kunta voi suunnitella ja toteuttaa alueen kunnan omistamana laajempana kokonaisuutena.

Ympäristöministeriö ratkaisee hakemukset, joissa kunnat hakevat lupaa lunastaa yhdyskuntarakentamiseen tai kunnan suunnitelmalliseen kehittämiseen tarvittavaa maata. Ministeriö arvioi, täyttääkö hakemus maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetyt edellytykset lunastamiselle vai ei. Hakemuksia tulee keskimäärin neljä vuodessa.

Lisätietoja:

ympäristöneuvos Maaret Stenström, p. 0295 250 277, maaret.stenströ[email protected]