Hyppää sisältöön
Media

Kunnille, yrityksille, oppilaitoksille ja muille toimijoille tarjolla tietoa puurakentamisesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2023 10.45
Uutinen

Puurakentamisen toimenpideohjelma 2016–2023 on tuottanut mittavan määrän puurakentamista tukevaa tietoa ja työkaluja, jotka säilyvät avoimesti saatavilla, vaikka ohjelma päättyy vuoden loppuun.

Avustettujen hankkeiden tiedot ja tulokset raportissa ja hankeportaalissa

Puurakentamisen ohjelma myönsi yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa valtionavustusta 110 hankkeelle. Hankkeita toteuttivat esimerkiksi yritykset, kunnat, maakunnat, järjestöt sekä tutkimus- ja oppilaitokset. Hankkeiden budjetit olivat kokonaisuudessaan yli 15 miljoonaa euroa.

Avustuksilla toimijoita kannustettiin tuottamaan puurakentamista kehittävää uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja sekä toimintamalleja avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi.

Hankkeet tuottivat muun muassa lukuisia julkaisuja, joissa puurakentamista käsitellään eri näkökulmista. Lisätietoja hankkeista ja niiden tuloksista löytyy alle linkatusta kokoavasta raportista sekä hankeportaalista.

Opetusmateriaalia teollisesta puurakentamisesta

Ohjelman tuella tehty teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tarkoitettu toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajien käyttöön. Kokonaisuus kattaa koko prosessin puumateriaalista, suunnittelusta, teollisesta valmistuksesta ja työmaatoiminnoista aina ympäristövaikutuksiin, puurakennusten korjaamiseen ja rakentamistalouteen.

Kunnille tukea ja tietoa puurakentamisesta

Ohjelma julkaisi puusta rakentamista harkitseville kunnille hankintaoppaan, joka kokoaa parhaita kestävän rakentamisen oppeja yksiin kansiin. Opas neuvoo julkisen sektorin puurakentajaa, kuinka hankinta ja hankkeen toteutus kannattaa tehdä. Apuja on tarjolla niin markkinakartoitukseen ja tarjouspyynnön tekemiseen kuin tarjousten vertailuun. Opas avaa, mistä puurakentamisen kustannukset koostuvat, ja minkälaista elinkaarta puurakennukselle voi suunnitella.

Motivan vuosina 2021–2023 toteuttama puurakentamisen neuvontapalvelu sisälsi muun muassa kuntien yhteistyötä ja verkostoitumista vaalineet vauhdittajaryhmät sekä erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, joiden materiaalit ovat avoimesti saatavilla. Neuvontapalvelu julkaisi myös verkkosivuilla koonnin vastauksista kuntia yleisesti askarruttaviin kysymyksiin puurakentamisesta.

Selvityksiä puurakentamisen tilasta ja näkemyksiä tulevaisuudesta

Ohjelma on julkaissut useita selvityksiä puurakentamisen tilasta ja kehittämistarpeista. Myös Puurakentamisen toimenpideohjelman vaikuttavuutta on arvioitu kolmena vuonna. Selvitykset löytyvät ohjelman verkkosivuilta.

Ohjelmassa tehdystä kansainvälisestä yhteistyöstä merkittävin on vuonna 2022 perustettu eurooppalaisten ministeriöiden välinen yhteistyöverkosto European Wood Policy Platform (woodPoP), joka kokoaa säännöllisesti eurooppalaisia virkahenkilöitä ja päättäjiä keskustelemaan puurakentamisen edistämisestä.

Lisätietoja:

Samuli Alppi
Elinympäristöt -yksikön johtaja
p. 0295250036
[email protected]