Hyppää sisältöön
Media

Jätelain laaja uudistus voimaan 19. heinäkuuta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2021 14.07
Tiedote

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut jätelain laajan uudistuksen, jolla vauhditetaan kierrätystä ja kiertotaloutta. Jätelaki velvoittaa jätealan toimijat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin. Lisäksi toiminnanharjoittajille tulee uusia kirjanpito-, raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksia.

Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Tehokas erilliskeräys on välttämätön kierrätysasteen nostamiseksi. Täsmälliset vaatimukset kotitalouksien, yritysten ja muiden toimijoiden jätehuollosta annetaan myöhemmin asetuksilla, jotka ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Erilliskeräysvelvoitteet on tarkoitettu tulemaan voimaan asteittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä.

Mikä muuttuu?  

Kunnat järjestävät asumisessa syntyvien erilliskerättävien jätteiden eli biojätteen, pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetuksen kiinteistöiltä siirtymäajan jälkeen. Kuljetusjärjestelmä muuttuu niissä kunnissa, joissa jätteiden kuljetus on nyt kunnan päätöksellä siirretty asuinkiinteistön haltijan vastuulle.

Kunta voi edelleen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä päättää, että asuinkiinteistön haltija järjestää sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksen sopimalla siitä suoraan kuljetusyrityksen kanssa.

Kunnat ja pakkausten tuottajat järjestävät asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräyksen kiinteistöiltä yhteistoiminnassa. Tuottajat maksavat kunnille korvauksia keräyksestä. Lisäksi pakkausten tuottajilla on nykyiseen tapaan velvollisuus ylläpitää pakkausjätteille alueellisia vastaanottopaikkoja.

Pakkausmateriaalien jätehuollosta vastaavat tuottajayhteisöt* yhdistyvät ”supertuottajayhteisöksi”, joka vastaa kaikkia pakkausmateriaaleja koskevista tuottajien velvoitteista. Kaikissa tuoteryhmissä tuottajavastuu ulotetaan kansainväliseen etäkauppaan. Muualle kuin Suomeen sijoittautuneet tuottajat voivat hoitaa velvoitteensa Suomessa valtuutetun edustajan kautta tai liittymällä tuottajayhteisöön. Verkkokaupan alustan ylläpitäjällä on mahdollisuus hoitaa alustalta toimivien etäkauppiaiden velvoitteet näiden valtuuttamana.

Tuottajayhteisöjen tuottajilta perimät ns. tuottajavastuumaksut** porrastetaan niin, että niissä suositaan tuotteiden kierrätettävyyttä, korjattavuutta, päivitettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä.

Jätevirtojen seuranta tehostuu ja alan digitalisaatio edistyy. Toiminnanharjoittajien kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksiin tulee tiukennuksia. Vaarallisten ja eräiden muiden jätteiden kulun seurannassa siirrytään sähköisten siirtoasiakirjojen käyttöön.

Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun hakemisessa noudatettavia menettelyjä muutetaan julkisten hankintayksiköiden osalta. Hankintayksiköt voivat osoittaa palvelun saamisen edellytyksenä olevan markkinapuutteen Materiaalitori-palvelun sijasta Hilma-palvelussa.

Yhtä aikaa jätelain muutoksen kanssa tulee voimaan myös kemikaalilain muutos, jolla esineiden toimittajat velvoitetaan toimittamaan tiedot erityistä huolta aiheuttavia aineita (ns. SVHC-aineita) sisältävistä esineistä Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään julkiseen SCIP-tietokantaan.  

Lisätietoja:

15.-16.7.2021: Hallitussihteeri Jussi Kauppila, p. 029 525 0085, [email protected]

* Tuottajayhteisöt eli tuotteiden valmistajien ja maahantuojien yhteisöt ovat velvollisia järjestämään markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuollon kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä.

** Tuottajayhteisö saa tuottajavastuun alaisten tuotteidensa kierrätykseen ja jätehuoltoon tarvittavat varat tuottajien tuottajavastuumaksuista, jotka kuluttajat maksavat tuotteen hinnassa. Näillä varoilla järjestetään vaaditut tuottajavastuun mukaiset kierrätys- ja jätehuoltopalvelut.