Usein esitetyt kysymykset jätteiden erilliskeräyksestä kiinteistöillä

Valtioneuvosto on hyväksynyt hallituksen esityksen (HE 40/2021) jätelain ja siihen liittyvien eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Päätavoite on nostaa jätteen kierrätysaste jätedirektiiveissä asetetulle tasolle.

Yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Nykyinen kierrätysaste on noin 42 prosenttia, joten jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä kiinteistöiltä on lisättävä tuntuvasti.

Uudet erilliskeräysvelvoitteet on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetuksella, joka tulee vielä lausunnolle kevään aikana. Lausuntokierroksella on vielä mahdollisuus vaikuttaa velvoitteiden sisältöön ja niiden voimaantulon ajankohtaan.

Asetuksessa säädettävien velvoitteiden lisäksi on otettava huomioon kunnan toimivalta: ehdotuksen mukaan kunta voisi joko laajentaa tai supistaa asetuksen erilliskeräysvaatimusta. Kunta voi määrätä laajemman erilliskeräyksen asetuksessa mainituille jätejakeille tai määrätä sellaisen jätejakeen erilliskeräyksestä, joka ei ole mainittu asetuksessa. Tiukkojen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä kunta voisi myös poiketa asetuksessa säädetyistä velvoitteista lievempään suuntaan kunnassa tai jollain kunnan alueella.

Koska erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan ja missä?

Erilliskeräysvelvoitteet tulisivat voimaan asteittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä. Erilliskeräyksen voimaantulo riippuu jätelajista sekä kiinteistön luonteesta (talotyyppi ja kiinteistön asuinhuoneistojen määrä) ja sijainnista.

Pääsäännön mukaan asetuksen erilliskeräysvelvoitteet rajattaisiin taajamiin, mutta kunta voisi jätehuoltomääräyksillä laajentaa keräystä myös taajamien ulkopuolelle. Taajamalla tarkoitetaan kaikkia vähintään 200 asukkaan rakennusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi

Mitkä ovat valtioneuvoston asetuksessa ehdotettavat erilliskeräysvelvoitteet talotyypeittäin?

Rivi- tai kerrostalo, jossa vähintään 5 huoneistoa

1. Taajamassa:

 • Valtioneuvoston asetuksen mukaan biojätteen erilliskeräys alkaa heinäkuussa 2022, pakkausjätteen ja pienmetallijätteen erilliskeräys heinäkuussa 2023.
 • Kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa tai laajentaa asetuksen erilliskeräysvaatimuksia.

2. Taajaman ulkopuolella:

 • Valtioneuvoston asetuksen mukaan ei erilliskeräysvelvoitteita.
 • Kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa tai laajentaa asetuksen erilliskeräysvaatimuksia

Rivi- tai kerrostalo, jossa alle 5 huoneistoa

 1. Taajamassa:

 • Valtioneuvoston asetuksen mukaan biojätteen erilliskeräys alkaa heinäkuussa 2024 yli 10 000 asukkaan taajamissa. Niitä pienemmissä taajamissa ei ole erilliskeräysvelvoitteita.
 • Kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa tai laajentaa asetuksen erilliskeräysvaatimuksia.

2. Taajaman ulkopuolella:

 • Valtioneuvoston asetuksessa ei anneta erilliskeräysvelvoitteita.
 • Kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa tai laajentaa asetuksen erilliskeräysvaatimuksia.

Omakotitalo

1. Taajamassa

 • Valtioneuvoston asetuksen mukaan biojätteen erilliskeräys heinäkuusta 2024 alkaen yli 10 000 asukkaan taajamissa. Niitä pienemmissä taajamissa ei erilliskeräysvelvoitteita.
 • Kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa tai laajentaa asetuksen erilliskeräysvaatimuksia.

2. Taajaman ulkopuolella

 • Valtioneuvoston asetuksen mukaan ei uusia vaatimuksia.
 • Kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa tai laajentaa asetuksen erilliskeräysvaatimuksia.

Kesämökki tai muu vapaa-ajan asunto

 • Valtioneuvoston asetuksen perusteella ei erilliskeräysvaatimuksia, jos kesämökki sijaitsee taajaman ulkopuolelle.
 • Kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa tai laajentaa asetuksen erilliskeräysvaatimuksia.