Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: Fossiilittoman liikenteen tiekartta valmis lausuntokierrokselle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2021 16.37
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjasi keskiviikkona, että Fossiilittoman liikenteen tiekartta voidaan lähettää lausuntokierrokselle. Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää tiekartan lausunnoille tammikuun puolivälissä.

Tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Kohti fossiilitonta liikennettä edetään vaiheittain. Luonnoksen mukaan ensimmäisistä tuista ja kannustimista päätettäisiin jo tänä keväänä. Kokonaisuutta arvioidaan uudelleen syksyllä 2021, jolloin päätetään myös tarvittavista lisätoimista.

”Haluan kiittää hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Tämä osoittaa, että hallitus ottaa ilmastotyön vakavasti”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka toteaa.

Suomen tulee nykyisen EU-lainsäädännön mukaan vähentää päästöjään päästökaupan ulkopuolella 39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. EU:n kiristettyä 2030-tavoitettaan myös Suomen maakohtainen tavoite kiristynee.

Liikenteen päästöt ovat noin 40 prosenttia päästökaupan ulkopuolisista niin sanotuista taakanjakosektorin päästöistä ja noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Tiekartassa ehdotettavat toimet koskevat erityisesti tieliikennettä, jonka osuus liikenteen päästöistä on yli 90 prosenttia. Tiekartta on laadittu fossiilittoman liikenteen työryhmän suositusten sekä vaikutusarviointien pohjalta.

Toimenpideohjelma vauhdittamaan siirtymää pois öljylämmityksestä

Ministerityöryhmä sai myös tilannekatsauksen öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelman valmistelusta. Ohjelmaluonnoksen toimilla kannustetaan yksityisiä ja julkisia öljylämmittäjiä vaihtamaan muihin lämmitysmuotoihin. Mahdollisiksi toimiksi on tunnistettu esimerkiksi tuet ja avustukset, verotusratkaisut, energiatehokkuussopimukset sekä informaatio- ja säädösohjaus.

”Nyt jo haussa olevan tuen suosio öljylämmityksestä luopumiselle on ylittänyt kaikki odotukset. Kysyntä puhtaalle lämmitykselle on suurta. Toimenpideohjelman tarkoitus on löytää lisäkeinoja siirtymän vauhdittamiseen, myös palveluissa ja teollisuudessa. Systemaattisella seurannalla varmistetaan, että toimet riittävät hallitusohjelman tavoitteeseen, jonka mukaan öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä”, ilmasto- ja ympäristöministeri, ministerityöryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen kertoo.

Rakennukset ja rakentaminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäätöistä. Julkinen sektori näyttää esimerkkiä siirtymällä pois öljylämmityksestä vuoteen 2024 mennessä.

Ohjelmaluonnoksen on valmistellut ympäristöministeriö yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, Senaatti-kiinteistöjen, Tilastokeskuksen sekä Motiva ry:n asiantuntijoiden kanssa, lisäksi näkemyksensä ovat antaneet useat sidosryhmät. Ohjelmaa tultaisiin toteuttamaan ja seuraamaan osana keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa. Toimenpideohjelma lähetetään lausuntokierroksella alkuvuoden aikana.

Akkustrategia tähtää Suomen roolin kasvattamiseen, julki tammikuun lopussa

Ministerityöryhmä keskusteli myös valmisteilla olevasta kansallisesta akkustrategiasta.  Akkustrategia ulottuu vuoteen 2025 ja sisältää tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Suomi voi kasvaa kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi akkualalla ja sähköistymisessä. Vastuullisuus on olennainen osa Suomen akku- ja sähköistymissektorin kasvua.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti kesäkuun 2020 lopulla työryhmän valmistelemaan kansallista akkustrategiaa. Työryhmän tehtävänä oli tunnistaa keinoja vahvistaa akkualaa, vauhdittaa Suomen kestävää ja vähähiilistä talouden kasvua sekä edistää liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Strategia julkistetaan tammikuun lopussa. 

Lisätietoja:

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Fossiilittoman liikenteen tiekartta:
Johanna Juselius
Liikenne- ja viestintäministerin erityisavustaja
p.  0295 342 141
[email protected]