Öljy­lämmityksestä luopuminen

Rakennukset ja rakentaminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäätöistä. Vaihtaminen fossiilisesta öljystä kestävämpiin lämmitysmuotoihin on konkreettinen tapa vähentää päästöjä ja toteuttaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035.

Hallitusohjelman mukaisesti fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä. Julkinen sektori näyttää esimerkkiä siirtymällä kestävämpään lämmitykseen vuoteen 2024 mennessä.

Öljylämmitysremontit ovat myös osa hallituksen kestävän elvytyksen nopeita toimia, jotka auttavat taloutta elpymään ja vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen.

Toimenpideohjelma vauhdittamaan siirtymää

Siirtymää kestävämpiin lämmitysmuotoihin vauhditetaan kuluvalla vuosikymmenellä öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmalla. Siinä esitetään toimia, joilla yksityisiä ja julkisia öljylämmittäjiä kannustetaan vaihtamaan fossiilisesta öljystä muihin lämmitysmuotoihin. Mahdollisia toimia ovat esimerkiksi erilaiset tuet ja avustukset, verotusratkaisut, neuvonta ja viestintä sekä säädösohjaus.

Ehdotus toimenpideohjelmaksi oli lausuntokierroksella 20.4.-31.5.2021.

Ohjelman on valmistellut ympäristöministeriö yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, Senaatti-kiinteistöjen, Tilastokeskuksen sekä Motiva ry:n kanssa. Valmistelussa kuullaan laajasti sidosryhmiä.

Avustus pientalojen omistajille

Pientalojen omistajille tarjotaan avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen muuhun lämmitysmuotoon 1.9.2020 alkaen.

Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Avustukset myöntää Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tietoa avustuksesta ja sen hakemisesta saa ympäristöasioiden asiakaspalvelusta. Apua lämmitysmuutoksen teknisiin kysymyksiin tarjoaa valtakunnallinen energianeuvonta.

Pientalojen omistajille tarjotaan avustusta kaasulämmityksen vaihtamiseen muuhun lämmitysmuotoon syksystä 2022 alkaen. Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet 7.4.2022 jälkeen.

Avustus julkiselle sektorille

Kunnille tarjotaan 5.10.2020 alkaen avustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen kestävämmäksi niiden omistamissa kiinteistöissä. Avustuksen määrä on enintään 20–25 prosenttia kustannuksista riippuen siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

Yhteensä kuntien lämmitysremonttiavustukseen on varattu noin 15 miljoonaa euroa. Avustusta myönnetään 1.6.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin. 

Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, jonka verkkosivuilta löytyy lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta.

Energia-avustus taloyhtiöille ja ARA-yhteisöille

Taloyhtiöt, ARA-yhteisöt ja pientalojen omistajat voivat hakea energia-avustusta monenlaisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin ja toimiin, myös öljylämmityksen vaihtamiseen.

Avustuksen saamisen ehtona on, että korjaushanke parantaa koko rakennuksen energiatehokkuutta vähintään asetuksessa mainitun määrän, mikä on rakennusluokasta riippuen 20 % tai 30 % enemmän kuin korjaamista koskevat säädökset yleensä edellyttäisivät. Monesti tarvitaan useita toimenpiteitä, jotta rakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi.

Pekka Kalliomäki, rakennusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250114  


Kirsi White, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250264  


Jyrki Kauppinen, rakennusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250122