Öljylämmityksestä luopuminen

Rakennukset ja rakentaminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäätöistä. Vaihtaminen fossiilisesta öljystä kestävämpiin lämmitysmuotoihin on konkreettinen tapa vähentää päästöjä ja toteuttaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035.

Hallitusohjelman mukaisesti fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä. Julkinen sektori näyttää esimerkkiä siirtymällä kestävämpään lämmitykseen vuoteen 2024 mennessä.

Öljylämmitysremontit ovat myös osa hallituksen kestävän elvytyksen nopeita toimia, jotka auttavat taloutta elpymään ja vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen.

Avustus pientalojen omistajille haettavissa

Pientalojen omistajille tarjotaan avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen muuhun lämmitysmuotoon 1.9. alkaen. Rahaa on varattu lähes 30 miljoonaa euroa, jonka arvioidaan riittävän noin 10 000 pientalolle.

Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen ja vuoden 2022 loppuun mennessä.

Avustukset myöntää Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tietoa avustuksesta ja sen hakemisesta saa ympäristöasioiden asiakaspalvelusta. Apua lämmitysmuutoksen teknisiin kysymyksiin tarjoaa valtakunnallinen energianeuvonta.

Avustus julkisen sektorin lämmitysremontteihin haettavissa

Kunnille ja kuntien omistamille liikelaitoksille tarjotaan 5.10.2020 alkaen avustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen kestävämmäksi niiden omistamissa kiinteistöissä. Avustuksen määrä on enintään 20–25 prosenttia kustannuksista riippuen siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

Yhteensä kuntien lämmitysremonttiavustukseen on varattu noin 15 miljoonaa euroa. Avustusta myönnetään 1.6.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin. 

Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, jonka verkkosivuilta löytyy lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta.

Ympäristöministeriö on myös esittänyt vuoden 2021 budjettiehdotuksessa yli 40 miljoonaa euroa lisää avustuksiin, joilla kannustetaan kuntia ja kotitalouksia vaihtamaan pois öljylämmityksestä.

Toimenpideohjelma vauhdittamaan siirtymää

Siirtymää kestävämpiin lämmitysmuotoihin vauhditetaan kuluvalla vuosikymmenellä öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmalla. Ohjelmaa valmistelee ympäristöministeriö yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, Senaatti-kiinteistöjen, Tilastokeskuksen sekä Motiva ry:n kanssa. Valmistelussa kuullaan laajasti sidosryhmiä.

Ohjelmassa esitetään toimia, joilla yksityisiä ja julkisia öljylämmittäjiä voidaan kannustaa vaihtamaan öljystä muihin lämmitysmuotoihin. Mahdollisia toimia ovat esimerkiksi erilaiset tuet ja avustukset, verotusratkaisut, neuvonta ja viestintä sekä säädösohjaus.

Pekka Kalliomäki, rakennusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250114  


Maarit Haakana, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250069