Pitkän korkotukimallin kehittäminen 2021-2022

Pitkän korkotukimallin kehittäminen 2021-2022

YM036:00/2021 Säädösvalmistelu

Ympäristöministeriö valmisteli pitkää korkotukimallia koskevia lainsäädäntömuutoksia hallitusohjelman ja eduskunnalle selontekona 16.12.2021 annetun asuntopoliittisen kehittämisohjelman pohjalta. Lait tulevat voimaan 1.9.2023 ja asetusmuutokset 1.1.2024.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM036:00/2021

Asianumerot VN/21328/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 27.8.2021 – 31.3.2023

Asettamispäivä 30.8.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Strategiset kokonaisuudet Asuntopolitiikka

Lainvalmistelu

HE laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 41/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  27.10.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 283/2022

Asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin kehittäminen hallitusohjelman (3.1.1 Asuntopolitiikka) ja eduskunnalle selontekona annetun asuntopoliittisen kehittämisohjelman linjausten pohjalta.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Liisa Meritähti, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 376
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valtio tukee kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarkoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa pitkillä, pääosin 40 vuoden mittaisilla korkotukilainoilla. Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan ”Uudistetaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon pitkän korkotuen tukijärjestelmä, jotta siitä tulee nykyistä kannustavampi ja läpinäkyvämpi. Valtion tuen määrää lisätään ja rajoitusaika säilytetään nykyisessä 40 vuodessa. Uudistuksessa otetaan huomioon asumisen palvelullistuminen ja uudet asumisen ratkaisut. Säilytetään ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintaperusteet ennallaan.” (s. 52)

Lainsäädäntöhankkeessa tarkastellaan myös perustuslakivaliokunnan tuoreen lausunnon vaikutuksia valtion tukemiin vuokra-asuntoihin (Valiokunnan lausunto PeVL 5/2021 vp─ HE 189/2020 vp). Hankkeessa arvioidaan myös sote-uudistuksen vaikutuksia ja lainsäädäntömuutostarpeita valtion tukemiin erityisryhmien asuntoihin.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriö valmisteli pitkää korkotukimallia koskevia lainsäädäntömuutoksia hallitusohjelman ja eduskunnalle selontekona 16.12.2021 annetun asuntopoliittisen kehittämisohjelman pohjalta. Lait tulevat voimaan 1.9.2023 ja asetusmuutokset 1.1.2024.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.