Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Asumisoikeuslain uudistuksen lausuntoyhteenveto julkaistu

Ympäristöministeriö 17.9.2020 10.00
Uutinen

Asumisoikeuslain uudistusta koskevaan esitysluonnokseen tuli 20.5.–15.7. järjestetyllä lausuntokierroksella 70 lausuntoa. Palaute on sekä myönteistä että kriittistä vaihdellen huomattavasti lausunnonantajien ja aiheiden mukaan. Lausuntoyhteenveto on julkaistu.

Lausunnonantajat ovat yksimielisiä siitä, että asumisoikeusjärjestelmää tulee kehittää, mutta näkemykset keinoista vaihtelevat. Nykyinen järjestelmä tarjoaa asukkaalle huoletonta asumista, jossa asunnoista ja asumisoikeusmaksun palautuksesta vastaa asumisoikeusyhtiö. Ympäristöministeriön valmistelema lakiesitys kehittää asumisoikeusasumista paremmaksi tältä pohjalta. Uudistuksen kohteena on asukasvalinta, asukashallinto ja rajoituksista vapauttaminen tietyissä tarkkaan määritellyissä poikkeustilanteissa. Pieni osa asumisoikeusasunnoista on asukaslähtöisissä asumisoikeusyhdistyksissä, ja myös tätä muotoa halutaan kehittää.

Lausuntopalautteen perusteella asukkaita huolettaa mukaan muun muassa esitetty mahdollisuus vapauttaa asumisoikeusasunnot niitä koskevista rajoituksista, vaikkakin se olisi mahdollista vain tarkkaan rajatuissa poikkeustilanteissa. Rajoituksista vapauttamisen reunaehtoja haluttaisiin myös tiukentaa. Asukasvalinnan uudistuksen katsotaan heikentävän nykyisten hakijoiden oikeuksia. Asukkaat ehdottavat, että asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeen taso säädettäisiin ARA-vuokratasoa vastaavaksi.

Kuntien mukaan uudistuksessa tulisi varmistaa uuden asukasvalintajärjestelmän yhdenmukaisuus ja siirtymäajan sujuvuus vaihdettaessa vanhasta järjestelmästä uuteen. Tähän toivotaan valvovan viranomaisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ohjeistusta ja asetustasoista sääntelyä. Myös asumisoikeusyhtiöt esittävät tarkennuksia lakiesityksen sisältämiin säännöksiin.

Esityksen valmistelua jatketaan lausuntopalaute huomioiden, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyn aikana. Koska lakiesitys kytkeytyy monilla tavoin perusoikeuksiin, on siitä pyydetty lausunto myös oikeuskanslerinvirastosta.

Suomessa on noin 50 000 asumisoikeusasuntoa ja niissä noin 100 000 asukasta. 30 vuotta voimassa ollut asumisoikeusjärjestelmä tarjoaa tärkeän, kohtuuhintaisen vaihtoehdon vuokra- ja omistusasumiselle etenkin kaupunkikeskuksissa. Vuonna 2016 valmistuneen selvityksen mukaan järjestelmän suurimpia haasteita ovat talojen vanheneminen, korjausvelan kasvu, ikuiset rajoitukset sekä toimijoiden välinen epäluottamus. Uudistuksessa on haettu ratkaisuja, jotka ovat reiluja sekä asukkaille että omistajille.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 067, [email protected]