Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Asumisoikeusjärjestelmää uudistava laki lausunnoille

Ympäristöministeriö
20.5.2020 8.10
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, jolla vahvistetaan asumisoikeusjärjestelmän kohtuuhintaisuutta ja asukkaiden asemaa sekä yksinkertaistetaan asukasvalintaa. Tavoitteena on varmistaa, että asumisoikeusasuminen on toimiva ja houkutteleva asumismuoto myös tulevaisuudessa.

Ehdotuksen mukaan asukasvalinnassa siirryttäisiin määräaikaisiin järjestysnumeroihin ja valtakunnalliseen jonotusjärjestelmään. Järjestelmää ylläpitäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, ja asumisoikeusyhtiöt valitsisivat asukkaat ARA:n myöntämän jonotusnumeron perusteella. Asuntoa jo jonottaville varattaisiin kohtuullinen siirtymäaika uuteen järjestelmään. Uudistuksen myötä ARA:n asemaa järjestelmän valvojana vahvistettaisiin.

Asukkaiden tiedonsaantia ja mahdollisuuksia vaikuttaa lisättäisiin monin tavoin. Asukashallinnolle tiedotettavien tietojen tulisi jatkossa olla sähköisesti asukkaiden saatavilla. Asukasedustajien määrää taloyhtiön hallituksessa kasvatettaisiin 40 prosenttiin. Asukkaiden ja omistajan välinen yhteistyöelin voisi osallistua yhtiön asioiden, kuten korjaus- ja rahoitussuunnitelman, kilpailutuksien sekä käyttövastikkeiden tasausperiaatteiden käsittelyyn. Asukkaat voisivat myös valita valvojan valvomaan yhtiön toimintaa. Lakiesityksessä ehdotetaan myös valtakunnallisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan perustamista.

Asumisoikeusyhtiöille annettaisiin mahdollisuus luopua tappiollisista, vajaakäytössä olevista taloista ja muuttaa jäljellä olevat asumisoikeussopimukset vuokrasopimuksiksi eräissä tarkkaan rajatuissa poikkeustilanteissa. ARA voisi arvionsa perusteella myöntää luvan, jos talon asumisoikeusasukkaista olisi jäljellä alle puolet, vajaakäytössä olevan talon taloudelliset vaikeudet johtuisivat haastavasta markkinatilanteesta ja yhtiö olisi jo ryhtynyt taloutta tervehdyttäviin toimiin. Talousongelmaisista ja vajaakäyttöisistä asumisoikeustaloista luopuminen katkaisisi kulujen kertymisen ja asumiskustannusten kasvun sekä estäisi talousongelmien kaatumisen muiden asumisoikeustalojen kannettavaksi.

Asukkaiden asumisturva on yksi asumisoikeusjärjestelmän perusperiaatteista, ja sen tulisi toteutua myös edellä mainituissa poikkeustilanteissa. Yhtiön tulisi tarjota asukkaille toista asumisoikeus- tai vuokra-asuntoa, asumisoikeusmaksu palautettaisiin ja asukkaalla olisi oikeus lunastaa asunto itselleen talon muuttuessa asumisoikeustalosta tavalliseksi asunto-osakeyhtiöksi.

Suomessa on noin 50 000 asumisoikeusasuntoa ja niissä noin 100 000 asukasta. 30 vuotta voimassa ollut asumisoikeusjärjestelmä tarjoaa tärkeän, kohtuuhintaisen vaihtoehdon vuokra- ja omistusasumiselle etenkin kaupunkikeskuksissa. Vuonna 2016 valmistuneen selvityksen mukaan järjestelmän suurimpia haasteita ovat talojen vanheneminen, korjausvelan kasvu, ikuiset rajoitukset sekä toimijoiden välinen epäluottamus. Uudistuksessa on haettu ratkaisuja, jotka ovat reiluja sekä asukkaille että omistajille.

Lausuntoja voi antaa 15.7. asti lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, p. 0295 250 067, [email protected]

Krista Mikkonen