Kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpano: Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä eräät jätealan valtioneuvoston asetukset

YM039:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904 edellyttämistä lakitason muutoksista. Lisäksi muutetaan pakkausjäteasetusta ja SUP-asetusta sekä säädetään uudet asetukset tuoteryhmäkohtaisista korvauksista ja kalastusvälineiden tuottajavastuusta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM039:00/2020

Asianumerot VN/9898/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 20.2.2020 – 31.10.2021

Asettamispäivä 20.2.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi jätelain muuttamisesta (kertakäyttömuovidirektiivi)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 28.6.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 37/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 180/2022

Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904 edellyttämistä lakitason muutoksista. Lisäksi muutetaan pakkausjäteasetusta ja SUP-asetusta sekä säädetään uudet asetukset tuoteryhmäkohtaisista korvauksista ja kalastusvälineiden tuottajavastuusta. Ko. SUP-direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset on täytäntöönpantu jo aikaisemmin (jätelain muutoslaki 714/2021 ja sen nojalla annettava VNA). Kertakäyttöisiä annospakkauksia koskeva direktiivin artikla 4 on pantu täytäntöön Green Dealillä.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jussi Kauppila, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 085
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella kertakäyttömuovidirektiivin kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja muita täytäntöönpanon edellyttämiä toimia direktiivin asettamassa aikataulussa.

Tiivistelmä

Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904 edellyttämistä lakitason muutoksista. Lisäksi muutetaan pakkausjäteasetusta ja SUP-asetusta sekä säädetään uudet asetukset tuoteryhmäkohtaisista korvauksista ja kalastusvälineiden tuottajavastuusta.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 5.6.2019 direktiivin tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä (2019/904/EU). Tämän niin sanotun kertakäyttömuovidirektiivin tavoitteena on vähentää eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden, oxo-hajoavia muoveja sisältävien muovituotteiden sekä muovia sisältävien kalastusvälineiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi tavoitteena on edistää kiertotaloutta sekä yhtenäistää direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevaa sääntelyä eri jäsenvaltioissa.

Ko. SUP-direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset on täytäntöönpantu jo aikaisemmin, (jätelain muutoslaki 714/2021 ja sen nojalla annettava VNA). Kertakäyttöisiä annospakkauksia koskeva direktiivin artikla 4 on pantu täytäntöön green dealillä.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.