Veden vuoro - hankkeet ja niiden rahoitus

Käynnissä olevat rahoitushaut

Tällä hetkellä ei ole käynnissä avoimia rahoitushakuja.

Rahoitetut hankkeet

Vesistöjen kunnostushankkeet ja asiantuntijaverkostot

Kunnostushankkeiden tarkemmat esittelyt ja lisätietiedot oheisessa tiedostossa:

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Ähtärinjärven kunnostus
 • VETO 2019-2021
 • Isojoen Iivarinkylän koskialueen kunnostus
 • Seinäjärven kunnostus
 • Ojajärven kunnostus
 • Sommarösundin kunnostus
 • Kirkkolammen tulevaisuus – hanke
 • Freshabit Pohjanmaan joet
 • Alavudenjärven ravinteet kiinni – maisema auki
 • Karijoen Metsäjoen yläosan ja Kariluoman alueen vesiensuojeluhanke
 • Pieni Kaksipuoloisen kunnostus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Vesistöjen kunnostus ja kalakantojen ylläpitävä hoito, Joroinen ja Pieksämäki
 • Vesistöjen kunnostus ja kalakantojen ylläpitävä hoito, Haukivesi
 • Ruokojärven kunnostushanke, Savonlinna
 • Suurjärven vesiensuojelun kehittämishanke, Puumala ja Ruokolahti
 • Heiniöjärven kunnostusprojektin esiselvitys, Pieksämäki
 • Hauki-Soukkion monimuotoisuuskosteikko, Kangasniemi

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Teuron- ja Puujoen startti
 • Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudun järvillä
 • Kotkajärven kunnostus Hämeenlinnassa
 • Pursijärven kunnostus Hausjärvellä
 • Renkajärven laskeutusaltaiden lisärakentaminen Hämeenlinnassa ja Hattulassa
 • Valajärven kunnostus Hämeenlinnassa
 • Vesien tilatavoitteita tukevat toimenpiteet Lahden seudulla 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kuuksenenselkä kuntoon, Pohjois-Kivijärven kunnostus, Lemi
 • Pien-Saimaan kunnostus PISKU, Lappeenranta ja Taipalsaari
 • Purnujärven hoitokalastus, Rautjärvi
 • Elkiänjärven kuormitusselvitys, Luumäki
 • Hakulinjoen reitin järvien kuormituksen alentaminen ja vedenlaadun parantaminen, Lemi ja Lappeenranta
 • Pyhtään Veistämönlahden kunnostussuunnittelu, Pyhtää
 • Hoitokalastushanke 4, Valkealan reitin alaosan järvet, Kouvola
 • Mukulanlahden niittohanke, Iitti ja Kouvola
 • VERTIKA, vesiensuojelutyöstä kiinnostuneiden tahojen yhteistyöverkosto, Etelä-Karjala ja Etelä-Savon kaakkoisosa

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Piispalanniemen hiekkaranta-alueen kunnostus Kivijärvellä
 • Roukapuron kunnostus- ja vesisuojelusuunnitelma Hankasalmella
 • Kaivoslahden lintuvesikunnostus Keuruulla
 • Putaanvirran ja Heinäjoen vanhan uoman vesikasvillisuuden niitto Pihtiputaalla
 • Savi- ja Poikkeusjärven vesikasvillisuuden niitto Kinnulassa
 • Keljonpuron virtavesikunnostusmahdollisuuksien selvittäminen ja kunnostussuunnitelma
 • Heitjoen kunnostus Kivijärvellä
 • Kaijansuon kosteikon rakentaminen, Karstula
 • Karinevan kosteikon suunnittelu ja rakentaminen, Laukaa
 • Keski-Suomen vesienhoidon kehittämisohjelman laadinta, Jyväskylä
 • Kivijärven Leukunlahden hoitokalastus
 • Saarilammen kunnostus, Saarijärvi
 • Särkijärven kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelman laadinta, Laukaa
 • Taimen takaisin Saarijärven reitille, esiselvitys- ja suunnitteluhanke, Saarijärvi
 • Tikkakosken jätevesialtaiden kunnostus, Jyväskylä
 • Vaellusyhteyden palauttaminen Autiojokeen ja Luonetjärveen - selvitys kunnostusvaihtoehdoista, Jyväskylä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Vesistökunnostushanke VESKU

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kuivasjärvi 2019-2021, Vatajanjoen ja Nivusjärven osavaluma-alueet, Parkano
 • Kangasalan Kirkkojärven hoitokalastus, Kangasala
 • Vehkajärven hoitokalastuksen jatkaminen, Punkalaidun
 • Röyhdänsalmen väylän niitto, Orivesi
 • Tampereen keskustajärvien kunnostus, Tampere
 • Sikojoen kunnostus, Pirkkala
 • Pirkanmaan pohjavesivaikutteisten purojen ja niiden eliöyhteisöjen tilan parantaminen
 • Längelmäveden vesikasvien poisto, Orivesi
 • Vauhtia Vesienhoitoon II
 • Kangasalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen, Kangasala
 • FRESHABIT LIFE IP-hanke 2020-2021 (3. jakso), Pälkäne, Valkeakoski, Lempäälä
 • Hulppojärvi, aukaistujen uomien pinnalle nousseen irtoaineksen poisto ja lahden järvisammaleen poisto, Ikaalinen
 • Härköslahden vedenlaadun parantaminen, Virrat
 • Iso-Savijärven niitto 2020-2022, Lempäälä, Valkeakoski
 • Iso-Somerojärven kunnostus, Parkano
 • Jouttenuksen syvänteen kemiallinen käsittely, syvänteiden ilmastus, vesikasvien poisto sekä hoitokalastus, Ruovesi
 • Kaukajärven vedenlaadun selvittäminen, Tampere
 • KUNNOSTUS 1 - Vesien kunnostuksen edistäminen Ikaalisten reitillä vuonna 2020-2022
 • Maatialanlahden niitto, Nokia
 • Myllyojan kunnostus Rikalanlammi-Näsijärvi väliseltä osalta, Tampere
 • Mäyhäjärven vesikasvien poisto ja ilmastus, Lempäälä
 • Punkalaitumen Oriniemenjoen virtavesikunnostusrakenteiden huolto ja korjaus, Punkalaidun
 • Pälkäneen Pitkäjärven kunnostaminen 2020, Pälkäne
 • Rikalan kanavan avaamissuunnitelman päivitys, Lempäälä
 • Ryyty1 jatko, vesikasvien niitto Ryydynpohjan alueella, Ylöjärvi
 • Sammakkajärven kasvillisuuden poisto, Punkalaidun
 • Uiherlanlahden ja Uiherlanjoen yläosan kunnostus, Orivesi
 • Vehkajärven kunnostus- ja patohanke, Punkalaidun
 • Vesikasvien niitto Pyhäjärven Kirkkolahdella, Vesilahti
 • Ylimmäisen Savijärven kunnostus, Juupajoki
 • Niittokoneen hankinta Kokonjärvelle, Urjala
 • Pinsiön-Matalusjoen raakkujen sekä purotaimenen elinolojen huomioiminen Mettisentien sillan uusimisessa, Nokia

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

 • Linnunsuon vesiensuojelurakenteiden toteutus (Kontiolahti)
 • Juutinsuon ennallistaminen (Kitee)
 • Onkamojärvien tehokalastus- ja valuma-aluekunnostukset (Joensuu, Tohmajärvi, Rääkkylä)
 • Ylisenjärven valuma-alueen vesiensuojeluhanke (Kontiolahti, Joensuu)
 • Sysmäjärven lintuvesikunnostus (0utokumpu)
 • Kaskesniemi-Kuusniemi vesikasvillisuuden niitot (Pyhäselkä, Liperi)
 • Vesikasvillisuuden poisto (Puhossalo, Orivesi)
 • Vesikasvillisuuden niitto Tutju-Roukalahden osakaskunnan alueella (Telmonselkä, Liperi)
 • Viinijärven (Outokumpu, Polvijärvi) sekä Höytiäisen niitot (Polvijärvi)
 • Ätäskön pohjoisosan niitot (Kitee)
 • Varaslammen kunnostus (Joensuu)
 • Ruovikoiden niitto Kylmäpohjassa (Rääkkylä)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Oulun Kaupunkivesien kunnostus
 • Lohijoen taimenen elinympäristökunnostus
 • Rauta-humus -kiintoaineen kulkeutumisen hallinta ja kunnostusten vaikuttavuuden seuranta Jäälinjärvellä
 • Saunajärven hoitokalastus 2019-2021
 • Sarpasen järvikuivion kunnostussuunnitelma
 • Livojoen putaat
 • Särkikalaston poistokalastus Naamankajärvestä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Taimenen palautus Talluskylän alueen pienpuroihin ja vesiin, Tervo 2019-2020
 • Karvalampi -hanke, Lapinlahti 2020-2021
 • Rautalampi -järven kunnostus, Rautalampi 2020-2021
 • Rautalampi-järven tilan parantaminen pienentämällä sisäistä kuormitusta aiheuttavaa särkikalaston määrää isojen kuhanpoikasten istuttamisella
 • Sulkavanjärven pohjapato, Kiuruvesi/Pielavesi 2020-2021
 • Pitkäjärven kunnostaminen, Kuopio/Tuusniemi 2020-2021

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Siuntionjoen kunnostus 2020-2022
 • Projekt Raseborgs å - Raaseporinjoki-hanke
 • Veikkolan vesistöhanke 2020
 • Valuta (Valuma-aluetason vesienhallinta)
 • Hiidenveden kunnostus 2020-2022
 • Tuusulanjärven kunnostushanke
 • Maanläjitysalueet Vantaanjoen valuma-alueella ja niiden vaikutukset vesiin sekä haittoja ehkäisevät kalataloudelliset kunnostukset

 • Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostushanke
 • Uudenmaan pienten järvien hoitokalastus-hanke 2020
 • Myrskylän ja Askolan Valkjärven kunnostaminen 2020-2022
 • Siuntionjoen latvajärvien hoitokalastus 2020
 • Ruutinlammen hoito ja kunnostus
 • Vähä Ruokjärven vedenlaadun mittaukset 2020
 • Puro- ja vesistökummit
 • Sipoon Taasjärven kunnostushanke
 • Hulevesien laadun parantaminen ja ratkaisumallien esittely Espoon Matalajärven Marketanpuiston osavaluma-alueella
 • Saukonpääjärven jokien kunnostussuunnitelman laatiminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Halssinveden väylän kunnostusruoppaus sekä vesikasvien poisto Luvialla
 • Myllyojan vesiensuojelukosteikko Uudenkaupungin Haavaistenlahdella
 • Vesilinniemen vesikasvillisuuden poisto Kustavissa
 • Kiskon Kirkkojärven ruovikoiden hoito- ja hyödyntämissuunnitelma, Ruoko-kala 2. Salon Kiskossa
 • Haminanholman lahden virtausolojen parantaminen Merikarvialla

Kaupunkivesihankkeet

 • Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetut kaupunkivesihankkeet
 • Vemo – Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen monitorointia tehostamalla
 • Vantaanjoen PFAS-hanke
 • Source Track
 • Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla
 • Tertiääripuhdistuksen innovaatiot laboratoriosta puhdistamoille
 • PLÄTS - Plasma lääkejäämien tuhoamiseen sairaalajätevesistä
 • Rening av Läkemedel vid Lohja Avloppsreningsverk