Veden vuoro – hankkeet ja niiden rahoitus

Käynnissä olevat rahoitushaut

Vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeiden rahoitushaku alkaa 18.10.2021:

Rahoitetut hankkeet

Ohjelma rahoittaa vesistöjen kunnostushankkeita ja asiantuntijaverkostojen vahvistamista, kaupunkivesihankkeita sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeita.