Veden vuoro – hankkeet ja niiden rahoitus

Rahoitetut hankkeet

Ohjelma rahoittaa vesistöjen kunnostushankkeita ja asiantuntijaverkostojen vahvistamista, kaupunkivesihankkeita sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeita.