Veden vuoro – hankkeet ja niiden rahoitus

Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksia myönnetään

  • vesistökunnostukseen sekä
  • kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen.

Ohjeita hakemiseen: Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen rahoitushaku

ELY-keskuksen ympäristövastuualueen rahoitus- ja avustussivu

Rahoitetut hankkeet

Ohjelma on rahoittanut vesistöjen kunnostushankkeita ja asiantuntijaverkostojen vahvistamista, kaupunkivesihankkeita sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeita.