Keskustelutilaisuus yhden luukun lainsäädäntöhankkeesta

Tiistai 6.2.2024 klo 13.00 –  15.00

ympäristöministeriö

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan yhden luukun lainsäädäntöhankkeesta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä ja valmistella yhden luukun palvelua edistäviä lakeja.

Kaikille avoin keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 6.2.2024 klo 13–15 osoitteessa Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki (kokoushuone Meritulli). Tilaisuuteen voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 2.2.2024. Paikalle mahtuu mukaan 75 ensimmäistä ilmoittautunutta. Muutoin tilaisuuteen voi ilmoittautua Teams-osallistujaksi. (Teams-linkki tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään maanantaina 5.2.) Tilaisuudessa esitellään hankkeen sisältöä ja aikataulua sekä kuullaan etukäteen valmistellut sidosryhmien kommenttipuheenvuorot. Lisäksi tilaisuuden lopussa on varattu aikaa yleiselle keskustelulle hankkeesta. 

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät kootaan uuteen monialaiseen virastoon. Aluehallinnon uudistusta valmistellaan parhaillaan valtiovarainministeriön johdolla. Ympäristöministeriön yhden luukun lainsäädäntöhanke on osa uudistusta. Siinä kehitetään nykyistä sääntelyä, jotta uusi viranomainen voisi käsitellä eri lakeihin perustuvia ympäristöön liittyviä lupahakemuksia sujuvammin ja yhdenmukaisemmin. Lainsäädäntöhankkeessa selvitetään mm. myös, miten YVA-menettelyt ja Natura-arvioinnit voitaisiin kytkeä aiempaa sujuvammin osaksi lupakäsittelyä. 

Uuden viraston on määrä aloittaa 1.1.2026, jolloin myös ympäristöön vaikuttaviin lupa- ja muihin menettelyihin liittyvät yhden luukun lainsäädäntömuutokset tulisivat voimaan. 
 
Lainsäädäntöhankkeessa tehtävää työtä on ositettu useampaan kokonaisuuteen (työpaketit 1–4), seuraavasti:

  1. Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain (764/2019, ns. yhteensovittamislaki) kehittäminen vastaamaan uutta virastomallia
  2. Ympäristölupien, vesilupien ja maa-aineslupien sekä luonnonsuojelulain mukaisten eräiden päätösten yhteiskäsittelyä koskevien säännösten valmistelu 
  3. Ympäristöllisten lupamenettelyiden (YSL, VL, maa-aineslaki) sekä YVA-menettelyn ja Natura-arvioinnin suhteen arviointi, yhteensovittaminen ja selkeyttäminen
  4. Viimeaikaisen lupamenettelyjen kehittämistä koskevan EU-sääntelyyn pohjautuvan sääntelyn täytäntöönpano lupamenettelyjen osalta

Tarkempia tietoja hankkeesta: 

Ohjelma

Klo 13.00–13.05
Tilaisuuden avaus
Ylijohtaja Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö
     
Klo 13.05–13.30
Hankkeen esittely
 
Klo 13.30–14.30
Etukäteen valmistellut kommenttipuheenvuorot

  • Johtaja Kai Larnimaa, Environmental Compliance, Neste Oyj 
  • Liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti, Remeo Oy
  • Hallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää, Suomen luonnonsuojeluliitto
  • Johtaja Janne Kärkkäinen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
  • Johtaja Sami Koivula, aluehallintovirasto, ympäristöluvat-vastuualue
  • Ylituomari Riikka Mäki, Vaasan hallinto-oikeus

Klo 14.30–14.55
Keskustelua
     
Klo 14.55–15.00 
Tilaisuuden päätös

Tilaisuuden juontajana toimii lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi.

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio, [email protected], p. 0295 250 251
Hallitussihteeri Sini Pietilä, [email protected], p. 0295 250 366

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, kansalaiset, valtionhallinto, yritykset, järjestöt ja yhteisöt