Kalankasvatuksen ympäristönsuojelupäivä

Torstai 1.10.2020 klo 9.30 – 14.30

ympäristöministeriö

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Neuvottelupäivillä käsitellään kalankasvatukseen liittyviä kysymyksiä ja käydään keskustelua ajankohtaisista teemoista etäkoulutuksen antamissa rajoissa. Päivän aikana kuullaan ajankohtaisia kalankasvatuksen ympäristönsuojeluun linkittyviä esityksiä.

Kohderyhmänä ovat valtion ja kuntien ympäristöhallinnon virkamiehet, toiminnanharjoittajat sekä sidosryhmät.

Osallistujamäärää rajattu noin 100 henkilöön, joten ilmoittaudu ajoissa.

Ilmoittautuminen on päättynyt 24.9.2020  

Ohjelma

Torstai 1.10.2020

9.30
Päivän avaus YM
kansliapäällikkö Juhani Damski

9.40
YM:n ja MMM:n yhteiset linjaukset kestävän vesiviljelyn kehittämiseksi 
Helkimo YM &Bondestam MMM

10.00
Kalankasvatuksen luvat EU:n vedenlaatunormien ja Weser-tuomion näkökulmasta (pdf)
Antti Belinskij, SYKE

10.20
Vesienhoito ja merenhoito – kalankasvatuksen toimenpiteet (pdf)
Wideskog, Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus

10.40
Kalankasvatuksen uusi ympäristönsuojeluohje - mikä muuttui? (pdf)
Veera Isaksson, Varsinais-Suomen ELY-keskus

11.00  
Keskustelua edellisistä aiheista

11.10
Tauko

11.15
Kalavaltiohankkeen kuulumiset, mahdollisuudet kalankasvatukseen valtion merialueilla (pdf)
Jani Viisanen, Metsähallitus

11.35
Uudenkaupungin toimintamallista kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden hyödyntämisestä kestävään vesiviljelyyn (pdf)
Leena Arvela-Hellén, Uudenkaupungin kaupunki

11.55
Keskustelua edellisistä aiheista

12.05
Lounastauko

12.45
Uusien teknologioiden mahdollisuuden kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista  ympäristövaikutusten arvioinnissa ja seurannassa (pdf)
Olli Malve ja Niina Kotamäki, SYKE

13.05
Upotettava kalankasvatusallas – vedenlaadun mittaus (pdf)
Markus Kankainen, Luke

13.25
Toiminnanharjoittajan puheenvuoro (pdf)
Mari Saario, Gaia Consulting Oy

13.55
Keskustelua edellisistä aiheista

14.05
Genomförandet av utsläppsbaserade tillstånd på Åland och om revisionen av vattenlagen (pdf)
Stefan Husa ,Ålands landskapsregering
Päästöperusteisen luvan toteutus Ahvenanmaalla ja vesilain uudistuksesta

14.25
Keskustelua - päivän yhteenveto
Timo Halonen, MMM

Tilaisuus päättyy