Hoppa till innehåll
Media

Organisationernas besvärsrätt gällande bygglov för MKB-projekt utvidgas den 1 december

miljöministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2021 16.19
Nyhet

En lagändring (927/2021) träder i kraft i början av december. Ändringen utvidgar samrådsförfarandena gällande byggprojekt som förutsätter en miljökonsekvensbedömning (MKB). Ändringen gäller alla tillståndsbeslut som fattas efter den 1 december 2021 och besvärsanvisningarna i anslutning till dem.

I fortsättningen kan också registrerade sammanslutningar, vars syfte är att främja miljöskyddet, hälsoskyddet eller naturvården, anföra besvär gällande bygglov för byggprojekt som förutsätter MKB-förfarande. Organisationerna kan till exempel anföra besvär gällande enskilda bygglov som hör till vindkraftsprojekt, om planen som möjliggör byggandet har krävt en miljökonsekvensbedömning.

Genom lagändringen genomförs minimikraven i direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (2011/92/EU) och det direktiv (2014/52/EU) som har medfört ändringar på det.

Genom lagändringen genomförs EU:s bestämmelser. Eftersom bestämmelserna är brådskande har lagändringen beretts separat från den pågående totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. Ändringen beaktas som sådan i den mer omfattande lagreformen.

Republikens president stadfäste lagändringen den 5 november 2021.

Ytterligare information:

Pekka Virkamäki
Lagstiftningsråd
0295 250 073
[email protected]