Hoppa till innehåll
Media

Ordlistor för byggd miljö har godkänts för ibruktagande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2024 10.01
Nyhet

Miljöministeriet har den 3 april 2024 godkänt ordlistor för byggd miljö för ibruktagande. Bland annat den omfattande Huvudordlistan för byggd miljö, som innehåller begrepp inom områdesanvändning, byggande och boende, har publicerats i verktyget Ordlistor på Interoperabilitetsplattformen. Gemensamma begreppsdefinitioner är en förutsättning för digitalisering och gör informationsutbytet mellan organisationer smidigare när alla parter förstår de begrepp som används på samma sätt.

I arbetet med interoperabilitet för information inom Ryhti-projektet har man sedan 2021 arbetat med att skapa ordlistor för byggd miljö. Ordlisteprojekten slutfördes i oktober 2023, och nu efter miljöministeriets kvalitetssäkring är ordlistornas status i verktyget Ordlistor på Interoperabilitetsplattformen gällande. Nu när de centrala begreppen inom den byggda miljön finns i de gemensamma ordlistorna behöver de inte längre definieras på nytt i de olika organisationerna inom sektorn.

I de fyra ordlistor som publicerats finns sammanlagt nästan 900 begrepp. Den största ordlistan är Huvudordlistan för byggd miljö, som innehåller över 670 begrepp om allt från planering av områdesanvändningen till planläggning och från tillstånd för byggnader till boende. Definitionerna i huvudordlistan har utarbetats enligt begreppen i den nya bygglagen och den nya lagen om områdesanvändning. Till de ordlistor som fastställts hör också de något mindre ordlistorna för kulturmiljön, tillgänglighet samt akustisk och bullerbekämpning.

Utöver de finskspråkiga termerna, definitionerna och preciserande anmärkningarna innehåller ordlistorna också de svensk- och engelskspråkiga motsvarigheterna till termerna. I kulturmiljöordlistan har också definitionerna och anmärkningarna översatts till svenska.

Terminologiarbetet leddes av Terminologicentralen rf. Terminologiarbetet gjordes i elva olika arbetsgrupper, och i dessa grupper deltog utöver miljöministeriet cirka 70 sakkunniga från flera andra organisationer. Dessutom har det varit möjligt att påverka ordlistornas innehåll under de kommenteringsrundor som ordnades för varje avsnitt.

Arbetet med ordlistorna för byggd miljö fortsätter också 2024–2025 bland annat i fråga om byggande och områdesanvändning. Sommaren 2024 slutförs dessutom terminologiarbetet kring begreppen om trafik och allmänna områden samt tekniska nätverk. 

Ordlistor

Mer information

Anssi Hänninen
specialsakkunnig
tfn +358 295 250 451
[email protected]

Eventuella fel eller korrigeringsbehov i någon av ordlistorna kan anmälas till miljöministeriet per e-post: [email protected].