Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriets förslag till statsbudgeten för 2024

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2023 18.25 | Publicerad på svenska 29.8.2023 kl. 8.58
Nyhet

Miljöministeriet föreslår ett anslag på cirka 264 miljoner euro för sitt förvaltningsområde för 2024. Summan är 93 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgetpropositionen för år 2023.

Anslagen för miljö- och naturvård minskar med 43 miljoner euro och finansieringen under huvudtiteln samhällen, byggande och boende minskar med 59 miljoner euro. Ur Statens bostadsfond föreslås dessutom ett anslag på 259 miljoner euro för bostadsfinansieringsstöd.

Regeringen behandlar budgetpropositionen vid sin budgetmangling den 19–20 september.

Mer information

Emma-Stina Vehmanen
Minister Mykkänens specialmedarbetare
tfn 040 847 1992
[email protected]

Tuula Pietilä
Ekonomichef
tfn 0295 250 107
[email protected]