Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet har utfärdat förordningar om produktkrav och typgodkännande som gäller vatten- och avloppsinstallationer

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2019 12.31
Pressmeddelande

Den 9 och den 11 april 2019 utfärdade miljöministeriet förordningar om tekniska produktkrav som gäller byggnaders vatten- och avloppsinstallationer samt om typgodkännande av produkterna. Sammanlagt utfärdade ministeriet 22 förordningar som träder i kraft den 1 januari 2020.

Syftet med förordningarna är att främja byggande och reparationer som är sunda och säkra med tanke på vattenförsörjningen i byggnaderna. I förordningarna om väsentliga tekniska krav ges kraven på sundhet och säkerhet när det gäller egenskaperna hos de byggprodukter som används i vatten- och avloppsinstallationer.

Förordningarna bildar en grund för det nationella produktgodkännandet och möjliggör ett frivilligt typgodkännande. De underlättar en gemensam tolkning och arbetet inom byggnadstillsyn. Enhetliga förfaranden för godkännande minskar också byggkostnaderna.

Förordningarna om typgodkännande innehåller bestämmelser om att genom typgodkännande konstatera byggprodukternas kravenlighet och säkerställer en fortsatt kvalitetssäkring av produkterna.

Förordningarna gäller följande produktgrupper:

 • Kopparrör
 • Mekaniska kopplingar för kopparrör
 • Rördelar av mässing och koppar
 • Flerskiktsrör och deras kopplingar
 • Kopplingar för PEX-rör
 • Avstängningsventiler
 • Envägsventiler
 • Vattenarmaturer
 • Golvbrunnar
 • PP-avloppsrör och rördelar
 • Vattenlås

Förordningarna baserar sig på markanvändnings- och bygglagen och utgör en fortsättning på den fullständiga omarbetningen av byggbestämmelserna. Förordningar om väsentliga tekniska krav för och typgodkännande av PEX-rör och flexibla anslutningsrör som är avsedda för byggnaders vattensystem utfärdades redan sommaren 2018.

Ytterligare information:

Förordningar om produktkrav:
Kaisa Kauko, överingenjör, tfn 0295 250 121, [email protected]

Förordningar om typgodkännande:
Tomi Marjamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 250 027, [email protected]