Hoppa till innehåll
Media

Hörandetillfällena angående Kvarkens naturskyddsområde ordnas i juni

miljöministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2022 15.31
Nyhet

Kvarkens naturskyddsområde håller på att grundas i Korsholm, Vasa, Malax, Vörå, Korsnäs och Nykarleby. I varje kommun ordnas tillfälle för hörande.

Till det planerade området hör ca 2900 ha land och 56 000 ha vatten. Områden som kommer att skyddas ägs av staten och förutom några fastigheter hör de till områden som tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Besluten om skyddsreservering har gjorts som en del av statsrådets godkända nationella skyddsprogram och Natura 2000 -nätverket. Till planeringsområdet hör följande Natura 2000 -områden: Kvarkens skärgård (FI0800130) och Ängesholmen (FI0800160) samt de nationella skyddsprogrammen statsrådets principbeslut om skyddet av Mickelsörarna, strandskyddsprogrammet och programmet för skyddet av fågelvatten. Områdena har reserverats för skydd även i landskapsplanen.Vattenområden som inte hör till något skyddsprogram eller Natura 2000 -nätverket ingår inte längre i beredningen.

Naturskyddsområdet grundas med statsrådets författning och för beredningen ansvarar miljöministeriet, medan Forststyrelsen stöder bl.a. genom att ta fram bakgrundsuppgifter och producera kartor.

I varje kommun ordnas tillfälle för hörande

I tillställningarna hoppas man få information av lokala invånare och aktörer över vilka behov som riktas på områdenas användning och vård, så att de kan beaktas i förberedningen av förordningen. Synpunkter på beredningen frågas även av landskapsförbundet, kommuner, myndigheter samt bl.a. områdets föreningar och medborgarorganisationer samt områdenas arrendatorer.

Hörandetillfällena börjar kl. 17 med kaffeservering. Själva hörandetillfället hålls kl. 17:30 – 19:30. Största delen av naturskyddsområdet som ska inrättas ligger i Korsholm, och därför ordnas det två hörandetillfällen i kommunen. Bara en liten del av naturskyddsområdet som ska inrättas ligger i Vörå och Nykarleby, och därför är tillfället för de två kommunerna kombinerat. Det kombinerade tillfället för Vörå och Nykarleby ordnas i Oravais. Det kommer även att vara möjligt att ge synpunkter på förberedandet av grundandet av naturskyddsområdet via en elektronisk enkät som öppnas senare.

Datum och plats för hörandetillfällena:

  • 1.6 Vasa, kl. 17:00 – 19:30: Huvudbibliotekets Dramasal (Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa)
  • 2.6 Malax, kl. 17:00 – 19:30: Malax UF Bygdegården (Köpingsvägen 18, 66100 Malax)
  • 3.6 Korsholm 1, kl. 17:00 – 19:30: Kvevlax UF (Veikarsvägen 21, 66530 Korsholm)
  • 6.6 Vörå & Nykarleby, kl. 17:00 – 19:30: Oravais UF (Slagfältsvägen 20, 66800 Oravais)
  • 7.6 Korsholm 2, kl. 17:00 – 19:30: Replot UF (Byhamnvägen 94, 65800 Korsholm)
  • 8.6 Korsnäs, kl. 17:00 – 19:30: Korsnäs UF (Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs)

Ytterligare information:

Ilkka Puumala
specialplanerare
​​​​​​​Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster
​​​​​​​tfn 040 647 4342
[email protected]

Leila Suvantola
​​​​​​​lagstiftningsråd
​​​​​​​miljöministeriet
​​​​​​​tfn 050 4077 323
[email protected]

Mikael Nordström
​​​​​​​regiondirektör
​​​​​​​Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster
​​​​​​​tfn 0206 394 654
​​​​​​​[email protected]