Hoppa till innehåll
Media

De bästa åtagandena för hållbar utveckling belönades

Kommissionen för hållbar utvecklingmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.10.2023 11.59
Pressmeddelande
Kuvassa kestävän kehityksen sitoumusten palkitut.

Sekretariatet för kommissionen för hållbar utveckling, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och statens näringsdelegation har utsett de bästa åtagandena för hållbar utveckling 2022. Dessutom belönade Ympäristömerkintä Suomi årets mest lovande åtagande för miljömärkning med ett hedersomnämnande. Samkommunen för utbildning i Sydvästra Tavastland, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Monetra Oy, Senatkoncernen, Arla, tidskriften Yhteishyvä och försäkringsbolaget If belönades för sina åtaganden.

Kommissionen för hållbar utveckling och dess samarbetspartner vill engagera alla i hela samhället i arbetet för hållbar utveckling genom frivilliga åtaganden som kan ingås i tjänsten Sitoumus2050. I tjänsten finns ett stort antal åtaganden som främjar olika aspekter av hållbar utveckling samt green deal-avtal mellan ministerier och sektorer. De mest verkningsfulla åtagandena och green deal-avtalen 2022 belönades i dag vid ett seminarium om nuläget och framtiden för hållbar utveckling, som är huvudevenemanget i anslutning till 30-årsjubileet av Finlands kommission för hållbar utveckling.

”Plattformen Sitoumus2050 är en viktig del av Finlands arbete för hållbar utveckling. Årets pristagare är bra och varierande exempel på samhällspåverkan som bidrar till hållbar utveckling”, säger Eeva Furman, som är generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling.

Pristagarnas verksamhet främjar omställningen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Samkommunen för utbildning i Sydvästra Tavastland har ingått ett åtagande för att stärka de studerandes och hela personalens välbefinnande med mångsidiga metoder. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy har åtagit sig att minska användningen av skadliga kemikalier och matsvinnet.

Monetra Oy har aktivt deltagit i utvecklandet av kriterierna i green deal-avtalet om ofarliga kemikalier inom småbarnspedagogiken och tillämpat dem i sina konkurrensutsättningar. Senatkoncernen deltar aktivt i genomförandet av green deal-avtalen om utsläppsfria byggarbetsplatser och hållbar rivning.

Arla har inom ramen för sitt åtagande främjat materialeffektivitet på lång sikt och förbundit sig till målet att halvera matsvinnet före 2030. Yhteishyvä har ingått sammanlagt sju näringsåtaganden under 2021–2022. Den näringsmässiga kvaliteten och miljöhållbarheten hos recepten i tidskriften och på dess webbplats har förbättrats. Dessutom belönades försäkringsbolaget If med ett hedersomnämnande för sitt åtagande för miljömärkning. Bolaget har åtagit sig att använda miljömärkta produkter och tjänster och anlita miljömärkta samarbetspartner alltid när det är möjligt.

”Grattis till alla pristagare och tack för era åtaganden. Ni framträder som föregångare. Alla aktörer i samhället, från individer till företag, kan ingå åtaganden med mål och åtgärder för att främja hållbar utveckling. Det är särskilt glädjande att företag och offentliga upphandlare är beredda att förbinda sig till frivilliga green deal-avtal”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Alla åtaganden och green deal-avtal finns i tjänsten Sitoumus2050. Där kan man också ingå ett eget åtagande för hållbar utveckling.

År 2015 enades FN:s medlemsländer om en agenda och mål för hållbar utveckling, vilka styr det globala arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Sitoumus2050 är en webbtjänst där alla aktörer i samhället kan ingå frivilliga åtaganden av olika slag för att främja målen för hållbar utveckling i sin egen verksamhet.

Ytterligare information: Taru Savolainen, ledande sakkunnig, tfn 040 535 8622, statsrådets kansli