Luontolahja-kampanja innostaa suojelemaan suomalaista luontoa

Nyt jos koska kannattaa suojella omat rakkaat luontokohteet! Luontolahja-kampanjan aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen, ja valtio suojelee vastaavan määrän omilta mailtaan. Kampanjan aikana tehty suojelupäätös suojelee siis kaksinkertaisen määrän suomalaista luontoa.

Mukaan voi ehdottaa kaikkia kohteita, jotka täyttävät luonnonsuojelulain edellytykset luonnonsuojelualueen perustamiselle. Kampanjaan käyvät siis kaikki luonnonkauniit tai muuten edustavat kohteet. Suojeltavien valtion alueiden suuruus on yhteensä enintään 5000 hehtaaria.

Luontolahja-kampanja on osa Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa ja sen toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Kohteeksi kelpaavat kaikki erityisen luonnonkauniit tai monimuotoiset kohteet

Kampanjalla kannustetaan suomalaisia suojelemaan omat rakkaat luontokohteensa. Suojelun edellytyksenä on vain se, että luonnonsuojelulain 10. pykälä täyttyy. Tervetulleita ovat siis kaikki luonnonkauniit kohteet.

Luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että:

  1. alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi;
  2. alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja;
  3. alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma;
  4. alue on erityisen luonnonkaunis;
  5. alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi;
  6. luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai
  7. alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

Miten pääsen mukaan?

ELY-keskukset perustavat tarjotuista alueista pysyviä yksityisiä luonnonsuojelualueita. Kampanja koskee kaikkia yksityisiä maanomistajia, eli osallistua voivat myös yritykset. Kampanja on koko maan laajuinen (Ahvenanmaa poislukien).

Ilmoita suojelukohde

Ilmoita suojeluun ehdottamastasi kohteesta tällä lomakkeella. Viestisi välitetään ELY-keskukseen, jonka asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä.

Lisätietoja

Esa Pynnönen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito 0295250386