Luontolahja-kampanja

Luontolahja-kampanja on päättynyt. Kiitos kaikille osallistujille! Luontolahja tuotti yhteensä 6700 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita.

​​​​​​​Luontolahja-kampanjalla kannustettiin suomalaisia perustamaan luonnonsuojelualueita. Valtio tuplasi suojeltujen alueiden pinta-alan perustamalla saman verran luonnonsuojelualueita valtion maille. Kampanja oli käynnissä kesäkuusta 2019 vuoden 2022 loppuun.

Luontolahja-kampanja oli osa Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa ja sen toteutuksesta vastasivat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.​​​​​​​​​​​​​​

Kohteena kaikki erityisen luonnonkauniit tai monimuotoiset kohteet

Kampanjalla kannustettiin suomalaisia suojelemaan omat rakkaat luontokohteensa. Suojelun edellytyksenä oli vain se, että luonnonsuojelulain 10. pykälä täyttyy. Tervetulleita olivat siis kaikki luonnonkauniit kohteet.

Luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että:

  1. alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi;
  2. alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja;
  3. alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma;
  4. alue on erityisen luonnonkaunis;
  5. alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi;
  6. luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai
  7. alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

ELY-keskukset perustivat tarjotuista alueista pysyviä yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Lisätietoja

Esa Pynnönen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito Puhelin:0295250386   Sähköpostiosoite: