Hyppää sisältöön
Media

Luontolahja-kampanjasta yli 6700 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2023 13.00
Tiedote
Luontolahja

Luontolahja-kampanjalla kannustettiin suomalaisia perustamaan luonnonsuojelualueita. Valtio tuplasi suojeltujen alueiden pinta-alan perustamalla saman verran luonnonsuojelualueita valtion maille. Kampanja oli käynnissä kesäkuusta 2019 vuoden 2022 loppuun.

ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Metsähallitus

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisellä kampanjalla haluttiin kannustaa maanomistajia antamaan lahja luonnolle ja perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Yksityiset henkilöt, säätiöt ja yritykset perustivat Luontolahja-kampanjassa yhteensä mittavat 3375 hehtaaria luonnonsuojelualueita. 

Yksityisten tahojen lahjoittamat alueet ovat suurimmilta osin metsä- ja suoalueita. Suurin yksittäinen luonnonsuojelualue oli Koneen säätiön lahjoittama Sanginjoen ulkometsä Pohjois-Pohjanmaalla, joka on jopa 1440 hehtaarin kokoinen. 

Valtio tuplaa suojelun perustamalla mailleen luonnonsuojelualueita

Kun kaikki yksityiset lahjoitukset ja valtion osuus lasketaan yhteen, saadaan Suomeen yli 6700 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita. Metsähallitus siirtää suojeluun yksityisiä lahjoituksia vastaavan määrän valtion luontoarvoiltaan monimuotoisia alueita.

Kohteiksi on valittu monipuolisesti erilaisia luontotyyppejä kattavasti valtion mailta eri puolilta Suomea. Lisäksi on painotettu olemassa olevien luonnonsuojelualueiden yhteneväisyyden ja kytkeytyvyyden lisäämistä sijoittamalla kohteita näiden yhteyteen.

Valituissa kohteissa on vanhoja metsiä, runsaslahopuustoisia metsiä, rantametsiä, soita, suosaarekkeita, pienvesiä, saaria, arvokkaita kallio- ja louhikkometsiä. Kohteista 72 prosenttia rajautuu olemassa olevaan suojelualueeseen.

Luontolahja-kampanja järjestettiin nyt toista kertaa. Vastaava kampanja järjestettiin Suomi 100 -juhlavuonna 2017, jolloin kokonaissuojelumäärä oli 8400 hehtaaria. 

Lisätietoja:

Erno Järvinen
metsäneuvos
maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 150
[email protected]

Esa Pynnönen
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö
p.  0295 250 386
[email protected]

Niklas Björkqvist
metsävara- ja suunnittelupäällikkö
Metsähallitus Metsätalous Oy
p. 040 732 4463
[email protected]