Koronavirukseen varautuminen ympäristöministeriön hallinnonalalla

Ympäristöministeriö ja ministeriön hallinnonala seuraavat tiivisti koronavirustilannetta ja vaikutuksia mm. rakentamiseen, asuntotuotantoon, jätehuoltoon ja jätevesihuoltoon. Ympäristöministeriö ja ympäristöhallinnon virastot ovat valmistautuneet nopeaan reagointiin, mikäli koronaviruksen leviäminen vaatii toimenpiteitä.

Tämänhetkisen arvion mukaan ympäristöhallinnon toimintakyky on säilynyt hyvänä. Koko hallinnonala varautuu kuitenkin tuleviin muutoksiin tehtäviä priorisoimalla ja sijaisuusjärjestelyjä suunnittelemalla.

Tilanneryhmä seuraa koronavirustilannetta ympäristöministeriössä

Ympäristöministeriö on perustanut tilanneryhmän ohjaamaan koronavirukseen varautumista. Tilanneryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Juhani Damski.

Tilanneryhmän ohjaamana ympäristöministeriön hallinnonalalla:

  • varaudutaan ylläpitämään yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä toimintoja, muun muassa jätehuoltoa ja jätevesihuoltoa. Ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat suositukset jätehuollon järjestämisestä koronaviruksen aiheuttaman tautiepidemian aikana laadittiin vuonna 2020.
  • seurataan ja arvioidaan koronaviruksesta johtuvia välillisiä vaikutuksia rakentamiseen, muun muassa työvoiman ja rakennustuotteiden saatavuuden osalta.
  • seurataan ja arvioidaan rahoituksen saatavuutta ja toimivuutta erityisesti sosiaalisen asuntotuotannon osalta.
  • valmistellaan AVIen ja ELYjen ympäristövastuualueille käytännön ohjeistusta koronaviruksen aiheuttamiin toimenpiteisiin.

Ympäristöministeriössä tehtävää lainsäädäntötyötä jatketaan suunnitellusti, joskin hallituksen linjaukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi saattavat vaikeuttaa sidosryhmien ja kansalaisten avointa ja laajaa kuulemista lainsäädäntöhankkeissa.

Lisätietoja

Jussi Salmi
tieto- ja viestintäjohtaja
ympäristöministeriö
p. 0295 250 263
[email protected]

Rakennusalan seuranta- ja toimenpideryhmä seuraa koronan vaikutuksia 

Poikkeusoloilla tulee pitkään jatkuessaan olemaan ennakoimattomia vaikutuksia rakennusalaan. Tätä varten ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, joka seuraa ja pyrkii vähentämään poikkeustilanteen vaikutuksia rakennusalaan, alan yrityksiin ja kansantalouteen. Ryhmä tuottaa ajankohtaista tilannekatsausta toimialan kehityksestä, arvioi tulevaa kehitystä ja tekee ehdotuksia tarvittavista toimista. Työryhmään osallistuvat valtiovarainministeriö, sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Rakennusteollisuus RT ry sekä RAKLI ry. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja

Kirsi Martinkauppi
hallitusneuvos
ympäristöministeriö
p. 0295 250 177
[email protected]

Kestävä elvytys -työryhmä hahmotteli kestävää tietä ulos koronakriisistä

Kestävä elvytys -työryhmä hahmotteli työssään toimia, jotka auttavat taloutta elpymään ja vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen. Ryhmä laati kestävän elvytyksen kriteeristön, jonka avulla voidaan arvioida yksittäisten toimien vaikutuksia ilmastoon, luonnonvarojen riittävyyteen, kiertotalouteen, luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristön tilaan.

Ryhmä teki ehdotuksia vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion laatimisessa ja tarkasteli myös pidemmän aikavälin tarpeita. Ehdotukset menivät osaksi valtioneuvoston strategisen tason suunnitelmaa sekä toteutettaviksi EU:n alkavalla rahoituskaudella. Työryhmän puheenjohtajina toimivat kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä ja johtaja Mari Pantsar Sitrasta.

Työryhmän loppuraportti luovutettiin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle lokakuussa 2020. 

Lisätietoja

Juhani Damski
kansliapäällikkö
ympäristöministeriö
[email protected]

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus SYKE on määritellyt kriittiset tehtävänsä sekä niiden turvaamisen koronavirukseen varautumiseksi. Tilannetta seurataan SYKEn valmiusryhmässä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara palvelee myös poikkeusoloissa. Tukihakemusten käsittely ja päätökset tehdään normaaliin tapaan ja digitaalinen asiointi toimii normaalisti.

Metsähallituksen Luontopalvelut

Luontokohteissa voi retkeillä terveysviranomaisten ohjeistuksia noudattaen. Retkeilijöiden kannattaa välttää vilkkaita taukopaikkoja, mutta ei myöskään lähteä kauas maastoon, josta voi olla vaikea päästä pois sairauden yllättäessä. Luontokeskuksia voidaan joutua sulkemaan ja alueelliset tilanteet vaihtelevat. Ajankohtainen ja kohteittainen ohjeistus löytyy Luontoon.fi-verkkopalvelusta.

Ohjeita

 

Eri ministeriöiden tuottamaa tietoa koronaviruksen vaikutuksista eri hallinnonaloilla on koottu valtioneuvoston verkkosivuille. Yleistä tietoa koronaviruksesta on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ajankohtaista koronaviruksesta
Valtioneuvosto: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta numerossa 0295 535 535 tarjoaa yleisneuvontaa arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinpalvelun lisäksi neuvontaa saa myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.