Kompensaatio­rekisteri

Vapaaehtoisen ekologisen kompensaation rekisteri palvelee hakemusten toimittamisessa aluehallinnon asiointipalvelussa.

Asiointipalvelussa on seuraavat hakemukset:

Hakemus hyvityssuunnitelmasta luonnonarvojen tuottamisesta ekologiseen kompensaatioon

Palvelu on tarkoitettu maanomistajille, jotka tuottavat luonnonsuojelulain 11 luvun mukaisia luonnonarvoja ekologiseen kompensaatioon. Lomakkeella haetaan luonnonsuojelulain 103 §:n mukaista ELY-keskuksen lausuntoa hyvityssuunnitelmasta, jolla luonnonarvoja on tarkoitus tuottaa. 

Lausunto­pyyntö tuotettavien luonnonarvojen laadusta ja määrästä

Palvelu on tarkoitettu maanomistajille, jotka tuottavat luonnonsuojelulain 11 luvun mukaisia luonnonarvoja ekologiseen kompensaatioon. Lomakkeella pyydetään luonnonsuojelulain 103 §:n mukaista ELY-keskuksen lausuntoa aiemmin hyväksytyn hyvityssuunnitelman perusteella toteutettujen toimenpiteiden luonnonarvojen laadusta ja määrästä. 

Hakemus hyvityksen korvaavuudesta

Luonnonarvoja toiminnassaan hävittävä tai heikentävä toimija voi hyvittää toiminnastaan luontotyypille tai eliölajin elinympäristölle aiheutuvan heikennyksen toisaalla tuotetuilla luonnonarvoilla. Lomakkeella voi hakea ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 104 §:n mukaista päätöstä heikennyksen korvaavuudesta.  

Tuotettujen ja käytettyjen ekologisten kompensaatioiden rekisteri

Rekisteriin lisätään vuonna 2024 tarjolla olevat, tuotetut luonnonarvot sekä heikennyksen hyvityksenä käytetyt ekologiset kompensaatiot sisältävä osio. Kun toiminto otetaan käyttöön, lisätään linkki siihen asiointisivulle.

Lisätietoja

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus Puhelin:0295250433   Sähköpostiosoite: