Kompensaatiorekisteri

Vapaaehtoisen ekologisen kompensaation rekisteri palvelee 26.6.2023 alkaen hakemusten toimittamisessa aluehallinnon asiointipalvelussa.

Asiointipalvelussa on seuraavat hakemukset:

Hakemus hyvityssuunnitelmasta luonnonarvojen tuottamisesta ekologiseen kompensaatioon

Palvelu on tarkoitettu maanomistajille, jotka tuottavat luonnonsuojelulain 11 luvun mukaisia luonnonarvoja ekologiseen kompensaatioon. Lomakkeella haetaan luonnonsuojelulain 103 §:n mukaista ELY-keskuksen lausuntoa hyvityssuunnitelmasta, jolla luonnonarvoja on tarkoitus tuottaa. 

Lausuntopyyntö tuotettavien luonnonarvojen laadusta ja määrästä

Palvelu on tarkoitettu maanomistajille, jotka tuottavat luonnonsuojelulain 11 luvun mukaisia luonnonarvoja ekologiseen kompensaatioon. Lomakkeella pyydetään luonnonsuojelulain 103 §:n mukaista ELY-keskuksen lausuntoa aiemmin hyväksytyn hyvityssuunnitelman perusteella toteutettujen toimenpiteiden luonnonarvojen laadusta ja määrästä. 

Hakemus hyvityksen korvaavuudesta

Luonnonarvoja toiminnassaan hävittävä tai heikentävä toimija voi hyvittää toiminnastaan luontotyypille tai eliölajin elinympäristölle aiheutuvan heikennyksen toisaalla tuotetuilla luonnonarvoilla. Lomakkeella voi hakea ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 104 §:n mukaista päätöstä heikennyksen korvaavuudesta.  

Tuotettujen ja käytettyjen ekologisten kompensaatioiden rekisteri

Vuoden 2023 loppuun mennessä on tavoitteena lisätä rekisteriin tarjolla olevat, tuotetut luonnonarvot ja heikennyksen hyvityksenä käytetyt ekologiset kompensaatiot sisältävä osio. Kun toiminto otetaan käyttöön, lisätään linkki siihen asiointisivulle.

Lisätietoja

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus 0295250433