Hyppää sisältöön
Media

Circular Design -valmennusohjelma kasvatti 50 yrityksen kiertotalousosaamista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2024 8.47
Kolumni

Ainutlaatuinen valmennusohjelma haastoi yritysten johtohenkilöitä sekä tuote- ja palvelukehityksessä työskenteleviä kehittämään kiertotalouden mukaisia tuotteita ja liiketoimintaa. Ohjelmaan osallistuneen yritysedustajan sanoin: ”Kiertotalousajattelu syveni. Saimme ihan uusia näkökulmia. Valmennusohjelma kannusti jatkokehittämään tekemiämme valintoja sekä kertomaan, mitä yrityksessämme on jo tehty.”

Osana kansallista Kiertotalousohjelmaa Ethican ja Design Forum Finlandin johdolla vuonna 2023 toteutettu Circular Design -valmennusohjelma oli ensimmäinen laatuaan, mahdollisesti koko maailmassa. Se tarjosi ohjelmaan valituille 50 yritykselle asiantuntija- ja vertaistuella kehityspolun omien kiertotaloutta tukevien ratkaisujen kehittämiseen tuote- tai toimitusketjutasolla. 

Monipuolinen sisältö yritysten johdolle sekä tuote- ja palvelukehitysosaajille

Erityistä valmennusohjelmassa oli se, että kustakin yrityksestä siihen osallistui sekä yritysjohtoa että tuote- ja palvelukehitysosaajia. Vuoden kestänyt valmennusohjelma tarjosi ajankohtaista tietoa ja työkaluja muun muassa tuotesuunnittelustrategioista, lainsäädännöstä, kuluttajakäyttäytymisestä, muutosjohtamisesta sekä tarinankerronnasta. Kokonaisuuteen kuului myös työpajoja, jossa ajatukset lensivät eri yritysten sisällä ja niiden välillä. Monet ohjelmassa mukana olleista yrityksistä myös kehittivät konkreettisia uusia ratkaisuja valmennusohjelman aikana.

Erilaiset yritykset kehittivät tuote- ja palvelukonsepteja omista lähtökohdistaan 

Valmennuspolulla oli mukana laaja joukko eri sektoreiden yrityksiä pk-yrityksistä suurempiin toimijoihin. Ohjelman aikana yritykset kehittivät tiettyä tuote- ja/tai palvelukonseptia, jota ohjelman jälkeen voisi lähteä viemään käytäntöön ja skaalaamaan.

  • Ensto tutki tuote-esimerkkiensä avulla materiaalikiertojen edistämisen haasteita ja mahdollisuuksia.
  • FootBalance kehitti tuotteidensa takaisinotto- ja kierrätysratkaisuja.
  • Fyra kehitti tilojen suunnitteluprosessiinsa 9R:ään nojaavaa kiertotalousmallia.
  • Hurtta toi kiertotalouden periaatteita osaksi brändin kehitysstrategiaa ja nosti elinkaariajattelun sekä vastuullisen tuotekehityksen osaksi suunnitteluprosessia.
  • Kiilto sovelsi tuotesuunnitteluun 9R-strategiaa sekä edisti kiertotalouden integrointia yrityksen tulevaan liiketoimintastrategiaan.
  • Martela vahvisti kiertotalouden mukaista suunnittelua sekä laajensi R-strategioiden näkökulmaa.
  • Mirka ideoi potentiaalista uutta liiketoimintamallia tuotteen elinkaarelle sekä aloitti kiertotalouden suunnitteluoppaan laatimisen tuotekehittäjilleen.
  • Nomen Nescio pyrki edistämään tuotteidensa modulaarisuutta, jotta niitä olisi helpompi muokata, korjata ja kierrättää elinkaarensa lopussa.
  • Tommila Arkkitehdit kehittivät kiertotalouteen perustuvan arkkitehtisuunnittelun mallia.

Valmennusohjelman vakiinnuttaminen jatkuvaksi toiminnaksi on vielä auki 

Valmennusohjelmalla haluttiin myös osaltaan vahvistaa yritysten osaamista kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta (circular design), josta olisi tavoitteena tehdä uusi normaali. Yhdellä valmennusohjelmapilotilla siihen ei vielä päästä, joten tähtäimessä on ohjelman vakiinnuttaminen pysyväksi alustaksi osaamisen kasvattamiselle ja yhteistyön edistämiselle, tuoden yhteen parhaat circular design -menetelmät, -työkalut ja -tiedon. Mahdollisen jatkon osalta kannattaakin ottaa seurantaan circulardesignsuomi.fi-verkkosivu. 

Kirjoittaja

Heikki Sorasahi
erityisasiantuntija
p. 0295 250 080
[email protected]

Kirjoittaja on ilmasto- ympäristönsuojeluyksikössä kiertotalouden parissa työskentelevä diplomi-insinööri ja virkamies.

Näkökulma – ympäristöministeriön asiantuntijoiden kirjoituksia