Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja alueidenkäytön kehityskuvasta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.5.2023 13.07
Tiedote

Alueidenkäytön kehityskuva tuottaa ajantasaista tietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta suunnitelmien ja päätöksenteon tueksi. Sidosryhmät voivat kommentoida kehityskuvaluonnosta 16.6.2023 saakka.

Kehityskuva tarjoaa tietoa muutoksista, jotka vaikuttavat esimerkiksi asumisen, elinkeinojen ja palveluiden sijoittumiseen sekä liikenteeseen. Kehityskuvassa esitetään tavoitteet monikeskuksiselle ja verkottuneelle aluerakenteelle sekä kestävälle kaupunki- ja yhdyskuntakehitykselle. Kehityskuvassa tunnistetaan myös miten tietopohjaa, lainsäädäntöä ja muita ohjauskeinoja sekä suunnittelu- ja sopimusmenettelyjä olisi kehitettävä.

Ympäristöministeriö viimeistelee kehityskuvan saadun palautteen perusteella ja julkaisee sen syksyllä 2023.

Alueidenkäytön kehityskuvalla haetaan jatkuvuutta, järjestelmällisyyttä ja vaikuttavuutta alue- ja yhdyskuntarakenteen seurantaan, ennakointiin ja suuntaamiseen. Työstä on tarkoitus tehdä jatkuvaa. Vuosittain seurataan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä keskeisten muuttujien kautta. Neljän vuoden välein tehdään arvio muutostekijöistä ja mahdollisista kehityskuluista, joihin kestävän kehityksen kannalta on varauduttava. Vastaavasti tavoitteita, toimia ja ohjauskeinoja päivitetään neljän vuoden välein.

Kehityskuvatyön tuloksia voidaan hyödyntää monilla eri yhteiskunnan sektoreilla sekä hallinnon tasoilla kunnista valtion toimintaan. Se tukee esimerkiksi alueidenkäytön, liikennejärjestelmän, palveluverkon, asumisen ja valtiontalouden suunnittelua. Kehityskuvaa voidaan hyödyntää myös alueidenkäyttöä koskevan lainsäädännön ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisessa. 

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus käynnistivät kehityskuvatyön vuonna 2021. Sidosryhmät ovat olleet tiiviisti mukana kehityskuvan laadinnassa muun muassa ympäri Suomen järjestetyissä työpajoissa.

 

Lisätietoja

Juha Nurmi
Erityisasiantuntija
p. 0295 250 181
[email protected]

Mika Ristimäki
Erityisasiantuntija
p. 0295 250 188
[email protected]

Timo Turunen
Ympäristöneuvos
p. 0295 250 303
[email protected]