Alueidenkäytön kehityskuva

YM026:00/2021 Kehittäminen

Alueidenkäytön kehityskuva on työkalu, joka tuottaa tietoa Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM026:00/2021

Asianumerot VN/14973/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2021 – 31.12.2024

Asettamispäivä 1.6.2021

Yhteyshenkilö
Juha Nurmi, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 181
[email protected]

Yhteyshenkilö
Mika Ristimäki, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 188
[email protected]

Yhteyshenkilö
Timo Turunen, ympäristöneuvos
puh. 02952 50 303
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on luoda jatkuvasti ajan tasalla oleva valtakunnallinen alueidenkäytön kehityskuva, jolla voidaan tukea alue- ja yhdyskuntarakenteen kestävää kehitystä, kilpailukykyä ja hyvinvointia kullekin alueelle ja yhdyskunnalle sopivalla tavalla. Kehityskuva koostuu vuosittain päivittyvästä tilannekuvasta sekä kerran hallituskaudessa laadittavista tulevaisuuskuvasta ja kehittämiskuvasta. Tilannekuvassa kuvataan alue- ja yhdyskuntarakenteen alue- ja yhdyskuntarakenteen tilanteesta ja kehityksestä. Tulevaisuuskuva sisältää arvion muutostekijöistä, perusuran ja muita kehityskulkuja sekä niiden arvioinnin kestävän kehityksen kannalta. Kehittämiskuva sisältää tavoitteet, linjaukset ja varautumiset, toimet ja ohjauskeinot, joilla alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä voidaan kehittää kestävämmäksi.

Tiivistelmä

Alueidenkäytön kehityskuva on työkalu, joka tuottaa tietoa Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Lähtökohdat

Ympäristöministeriö käynnistää alueidenkäytön kehityskuvatyön, joka luo ja ylläpitää kestävään kehitykseen perustuvaa strategista kokonaiskuvaa ja arviota alue- ja yhdyskuntarakenteen tilanteesta, kehitysnäkymistä sekä kehittämisen tarpeista, tavoitteista ja toimista.

Lisätietoja

Lisää aiheesta