Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö myöntää jälleen avustusta julkisen puurakentamisen kehityshankkeille – Toisella hakukierroksella käyntiin 11 hanketta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2021 9.43
Tiedote

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma on avannut kolmannen ja viimeisen hakukierroksen julkiselle sektorille puun käyttöä rakentamisessa edistäviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea hankkeisiin, jotka vauhdittavat kuntien puurakentamisen nopeaa kehitystä ja lisäävät valmiuksia toteuttaa varsinaisia rakennushankkeita.

Hankkeet voivat esimerkiksi tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja, toiminta- ja/tai yhteistyömalleja puurakentamisen kehittämiseksi. Haussa menestyäkseen hankkeen tulee tavoitella muutoksia, jotka lisäävät puun käyttöä kunnissa pysyvästi. Lisäksi hankkeilla tulee olla potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen ja toimintakulttuurin muutokseen.

Hakija voi olla kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunta, maakunnan liitto, kunnan omistama liikelaitos tai näiden johtama konsortio.

Avustushaku on käynnissä 12.4.2021 asti. Hakukuulutus, ohjeet ja hakulomake löytyvät Puurakentamisen ohjelman verkkosivuilta, jonne linkki tiedotteen lopussa. Haku- ja arviointikriteerit ovat samat kuin aikaisemmilla hakukierroksilla.

Toisella hakukierroksella käyntiin 11 hanketta

Loppuvuonna 2020 järjestetyllä toisella hakukierroksella avustettiin 11 hanketta yhteensä reilulla 532 000 eurolla. Hankkeet muun muassa kehittävät julkisen puurakentamisen alueellisia strategioita ja ohjelmia, parantavat hankintaprosesseja sekä luovat konsepteja ja malleja hankintaan ja suunnitteluun. Hankkeiden taloudellinen kokonaisvolyymi on yhteensä reilut 760 000 euroa.

Avustetut hankkeet ja avustussummat:

 • Helsingin kaupunki: Puukouluselvitys, 50 400 e
 • Korsholms kommun: Smedsby skolcentrum - trä i stället för betong?, 31 500 e
 • Keravan kaupunki: Puurakentamisen arkkitehtuurikilpailun kilpailutusmallin kehittäminen kaupungille, 70 000 e
 • Muhoksen kunta: Kirkkosaaren puurakentamisen kehittämishanke, 17 500 e
 • Lahden kaupunki: Puukerrostalon tilaamisen kehityshanke, 70 000 e
 • Järvenpään kaupunki: Puurakentaminen tasavertaiseksi vaihtoehdoksi kaupungin suunnitteluprosessia kehittämällä, 33 810 e
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy: Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia, 64 792 e
 • Tuusulan kunta: Ilmastoviisaan puukyläkaupungin suunnittelu Rykmentinpuistoon, 59 990 e
 • Inkoon kunta: Kyrkfjärdens skola, massiivipuukoulun suunnittelun ja valvonnan erityiskysymykset, 29 400 e
 • Lappeenrannan kaupunki: Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa, 70 000 e
 • Sipoon kunta: Massiivipuurakentamisen tietotaidon kehittäminen ja puurakentamisen tavoitteiden integroiminen Sipoon kunnan yhdyskuntaprosessiin, 35 000 e

”Aiemmat hakukierrokset ovat osoittaneet, että kunnissa on vahva tahto lisätä puurakentamista. Tuetut hankkeet ovat olleet todella monipuolisia, mikä kuvastaa hyvin sitä, että puurakentamisen edistämisen työkaluvalikoima on laaja. Osa hankkeista on keskittynyt tavoitelähtöiseen kehittämiseen strategioiden ja ohjelmien kautta, osa käytännönläheisempään työhön konseptien ja mallien kautta. Tällä viimeisellä hakukierroksella toivomme avustettaviksi monipuolisia hankkeita, jotka vauhdittavat julkisen puurakentamisen kasvavaa kehitystä ja tasoittavat tietä varsinaisten puurakennushankkeiden käynnistymiseksi”, kertoo asiantuntija Jemina Suikki.

Puurakentamisen ohjelman yhtenä painopisteenä on edistää julkista puurakentamista. Puun käyttö julkisessa rakentamisessa on kasvanut tasaisesti ja yhä useampi julkinen rakennus rakennetaan puusta. Puurakentamisen ohjelma haluaa vahvistaa tätä kasvua tarjoamalla julkiselle toimijalle valtionavustuksia kehittämishankkeisiin, koulutusta, oppaita sekä neuvontaa.

Lisätietoja:

Asiantuntija Jemina Suikki, p. 0295 250 345, [email protected]

Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino, p. 0295 250 203, [email protected]