Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö kehittää ympäristövahinkojen korvaamista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2019 7.12
Tiedote

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämiseksi (TOVA-lainsäädäntöhanke). Tavoite on nykyistä kattavammin hallita ympäristöriskejä, korvata ympäristövahinkoja ja turvata vahinkojen vaatimat ennallistamistoimet tapauksissa, joissa vahingon aiheuttaja on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa.

Lainsäädäntöhanke toteuttaa pääministerin Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa. Hankkeella laajapohjainen ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on ylijohtaja Leena Ylä-Mononen ympäristöministeriöstä. Ohjausryhmää tukee virkamiehistä koostuva työjaosto. Hankkeen toimikausi on 1.1.2020-31.5.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2022.

Uudella järjestelmällä tavoitellaan sitä, että toiminnanharjoittajat hoitavat ympäristövelvoitteensa mahdollisimman pitkälle ilman valtion taloudellista väliintuloa. TOVA-lainsäädäntöhankkeessa selvitetään tarve säilyttää nykyiset korvausjärjestelmät eli ympäristövahinkovakuutus ja öljysuojarahasto. Lisäksi hankkeessa laaditaan ehdotukset tulevan korvausjärjestelmän rahoituspohjaksi.

Ympäristövahingon korvaamisesta vastaa ensi sijassa se, jonka toiminnasta vahinko on aiheutunut. Viime kädessä vakavissa ympäristön pilaantumisen vaaratilanteissa rahoitus on turvattu valtion budjettirahoituksella. Valtio on viime vuosina joutunut rahoittamaan noin 120 miljoonalla eurolla toiminnanharjoittajien konkurssien aiheuttamia vakavia ympäristön pilaantumisen vaaratilanteita, koska toissijaisten vastuujärjestelmien kattavuudessa on puutteita. Erityisesti pakollinen ympäristövahinkovakuutus on soveltamisalaltaan riittämätön.

Lainsäädäntöhankkeessa hyödynnetään valtioneuvoston yhteisessä selvitys- ja tutkimushankkeessa ”Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA)” saatavia tuloksia kansainvälisestä vertailusta. Tutkimuksen tulokset valmistuvat tammikuussa 2020.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Eeva-Maija Puheloinen, p. 0295 250 100, [email protected]

Hallitusneuvos Oili Rahnasto, p. 0295 250 244, [email protected]

Krista Mikkonen