Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö kehittää yhden luukun lainsäädäntöä lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2023 13.11
Tiedote

Ympäristöministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan ns. yhden luukun lainsäädäntöä. Hankkeessa valmistellaan säännöksiä, jotta ympäristöön vaikuttavia lupakäytäntöjä voidaan sujuvoittaa hallitusohjelman mukaisessa tulevassa lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisessa. 

Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä ja työjaosto. Ohjausryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Teppo Lehtinen ja työjaoston puheenjohtajana toimii lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi ympäristöministeriöstä.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät kootaan uuteen monialaiseen virastoon, johon yhdistetään Valvira, Aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristövastuualueen tarkoituksenmukaiset tehtävät. Yhden luukun lainsäädäntöhanke toteuttaa osaltaan valtion aluehallinnon uudistusta ja kehittää ympäristöön liittyviä lupa- ja muita menettelyjä. Uuden viraston on määrä aloittaa ja yhden luukun lainsäädännön olla voimassa 1.1.2026 alkaen. 

”Sujuvammat ja ennakoitavammat lupakäytännöt edistävät investointeja ja parantavat Suomen kilpailuetua. Ne ovat edellytys erityisesti puhtaan talouden murrokselle. Suomi on jo nyt monelle houkutteleva investointikohde muun muassa puhtaan sähkön tuotantomme ja hyvien siirtoyhteyksien takia. Yhden luukun mallin kehittäminen on seuraava tärkeä askel meille”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Tavoitteena on, että jatkossa yksi valtakunnallisen toimivallan omaava valtion ympäristöviranomainen vastaa lupamenettelyn etenemisestä ja yhteensovittamisesta tarvittavine selvityksineen. Yhden luukun mallissa asiointi ja lupien haku tapahtuisi keskitetysti ja digitaalisesti yhden lupamenettelyn ja yhteisten tietojärjestelmien kautta. 

Yhden luukun palvelujen lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan ympäristöministeriön johdolla säännöksiä, jotta uusi lupaviranomainen voisi käsitellä hankkeen eri lakeihin perustuvia lupahakemuksia yhdessä. Hankkeessa selvitetään myös, miten ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja Natura-arvioinnit voitaisiin käsitellä aiempaa sujuvammin osana lupakäsittelyä. Hankkeessa päivitetään yhteensovittamislakia ja valmistellaan lupamenettelyihin liittyvien EU-säädösten (muun muassa kriittisten raaka-aineiden asetus, asetusehdotus nettonollateollisuudesta) täytäntöönpanoa. 

Tavoitteena on, että ensimmäiset lainsäädäntöehdotukset lähetetään lausunnoille loppukeväällä 2024. 

Lainsäädäntöhanke on osa ympäristöministeriön laajempaa Yhden luukun palvelujen hanke -kokonaisuutta, johon kuuluu useita muita lupakäytäntöjä sujuvoittavia hankkeita.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi, [email protected], p. 0295 250 278