Hyppää sisältöön
Media

Yleistiedoksianto
Ympäristöministeriö hylkäsi Espoon kulttuurikeskusta koskevan valituksen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2022 10.10
Uutinen

Ympäristöministeriö on 8.6.2022 hylännyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen. Espoon kulttuuriseura ry:n valitus koski Espoon kulttuuriaukion, kulttuurikeskuksen ja Marimekkotalon suojelua rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Ministeriö katsoo, ettei ELY-keskuksen päätös ole lainvastainen.

Päätös annetaan asianosaisille tiedoksi yleistiedoksiantona, sillä vastaanottajia on yli 30. Päätös valitusosoituksineen on virka-aikana nähtävillä 15.7.2022 saakka ympäristöministeriössä, osoitteessa Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki. Tiedoksiannon vastaanottaja voi myös erikseen pyytää päätöstä nähtäväkseen sähköpostitse tai puhelimitse ympäristöministeriön kirjaamosta diaarinumerolla VN/10924/2020-YM-21 (Puhelin: 029 525 0300 Sähköposti: [email protected])

Yleistiedoksianto on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivuilla 9.6.2022. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Espoon kulttuurikeskusta koskeva ELY-keskuksen päätös on tehty 18.3.2020, Dnro UUDELY/7320/2016.

Lisätietoja

Reko Korhonen
erityisasiantuntija
p. 029 525 0018
[email protected]