Hyppää sisältöön
Media

Miljö- och klimatministrarna diskuterar EU:s klimatpaket i Ljubljana

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.7.2021 11.46 | Publicerad på svenska 20.7.2021 kl. 12.49
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen deltar i ett informellt möte mellan EU:s miljöministrar från den 20 till den 21 juli i Ljubljana i Slovenien. Vid mötet behandlas EU:s klimatprioriteringar efter offentliggörandet av lagstiftningspaketet Fit for 55 samt förberedelserna inför klimatkonferensen COP26 i Glasgow och konferensen om biologisk mångfald COP15 i Kunming i Kina. Ministrarna får också höra en lägesrapport om EU:s initiativ om pollinerare.

Onsdagen den 14 juli offentliggjorde kommissionen det omfattande paketet Fit for 55 med tretton förslag till klimatlagstiftning. Klimatkommissionären och kommissionens vice ordförande Frans Timmermans håller ett inledande anförande om paketet.

”Kommissionens förslag innehåller ett brett urval verktyg för att uppnå EU:s klimatmål. Med tanke på klimatarbetet är det viktigt att nå samförstånd om dem så snabbt som möjligt. År 2030 är i praktiken redan runt hörnet och varje år blir klimatförändringens effekter mer konkreta”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Även om detaljerna i paketet Fit for 55 säkert kommer att finslipas får helheten inte äventyras, utan åtgärder för att uppnå en utsläppsminskning på minst 55 procent måste hittas. Jag vill betona ordet ”minst”, eftersom man måste försöka överskrida målet. Enligt Finland är det viktigt att till exempel stärka utsläppshandeln. Utsläppshandeln har visat sig vara ett fungerande och kostnadseffektivt verktyg för att minska de fossila utsläppen inom elproduktionen och industrin.” 

EU förbereder sig inför kommande internationella miljökonferenser – målet är att påskynda klimatåtgärderna och stoppa förlusten av biologisk mångfald

FN:s nästa klimatkonferens ordnas i Glasgow i november. Klimatkonferensen i Glasgow förväntas leda till en skärpning av ambitionsnivån för klimatåtagandena och finslipning av Parisavtalets regler. Alok Sharma, ordförande för COP26, håller ett inledande anförande om förberedelserna inför klimatkonferensen.

”I Glasgow kommer fokus att ligga på om vi är på väg åt ett sådant håll att målen i klimatavtalet från Paris kan nås. Vi vet så klart svaret – åtgärderna räcker fortfarande inte till för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. I synnerhet de stora ekonomierna avkrävs striktare mål och effektivare åtgärder. Jag tror att EU:s klimatpaket också hjälper till att sporra andra”, säger minister Mikkonen.

Ministrarna förbereder sig också inför den tvåfasiga partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP15). I Kunming i Kina ska man våren 2022 fastställa nya mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Förhandlingarna inleds redan vid partskonferensens första möte i oktober.

Det första utkastet till mål och ramverk offentliggjordes den 12 juli. Enligt den bör bland annat antalet skyddsområden i land- och havsområden ökas till 30 procent globalt. Ministrarna får höra ett inledande anförande av generalsekreteraren för konventionen om biologisk mångfald Elizabeth Maruma Mrema och diskuterar konventionsutkastets styrkor och utvecklingsbehov samt vilken roll EU borde ha i förhandlingarna om de ambitiösa internationella målen.

”Naturen utarmas snabbare än någonsin, och på olika håll i världen börjar man nu äntligen vakna upp. Ett skyddsmål på 30 procent är nödvändigt för att förlusten av biologisk mångfald äntligen ska fås under kontroll. EU har en central roll i förhandlingarna om de nya och ambitiösa naturmålen. Jag ser fram emot en intressant diskussion om det första utkastet”, säger Mikkonen.

Invasiva främmande arter, föroreningar och plastskräp i havet ingår också i förslaget och målen. 

EU:s eget arbete för att stoppa förlusten av biologisk mångfald baserar sig på den strategi för biologisk mångfald som kommissionen offentliggjorde våren 2020. I strategin fastställs EU:s mål för biologisk mångfald fram till 2030. Strategin färdigställs när de internationella målen har fastställts i Kunming.

Mer information

Terhi Lehtonen
Statssekreterare
+358 295 161 000
[email protected]

Fit for 55-paketet och klimatkonferensen COP26
Marjo Nummelin
Miljöråd, miljöministeriet
+358 295 250 227
[email protected] 

Konferensen om biologisk mångfald COP15
Marina von Weissenberg
Miljöråd
+358 295 250 321
[email protected] 

Kommissionens klimatpaket Fit for 55

Det första utkastet till nya internationella naturmål

Ordförandelandet Storbritanniens webbplats för COP26-konferensen