Hyppää sisältöön
Media

Ympäristö- ja ilmastoministerit Ljubljanaan keskustelemaan EU:n ilmastopaketista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.7.2021 11.46
Tiedote

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen osallistuu 20.–21.7. EU:n epäviralliseen ympäristöministerikokoukseen Slovenian Ljubljanassa. Kokouksessa käsitellään EU:n ilmastoprioriteetteja Fit for 55 -lainsäädäntöpaketin julkaisun jälkeen sekä valmistautumista Glasgow’n COP26-ilmastokokoukseen ja Kiinan Kunmingin COP15-biodiversiteettikokoukseen. Lisäksi ministerit kuulevat tilannekatsauksen EU:n pölyttäjäaloitteesta.

Komissio julkaisi mittavan 13 ilmastolainsäädäntöehdotuksen Fit for 55 -paketin keskiviikkona 14.7. Paketista alustaa kokouksessa ilmastokomissaari ja komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

”Komissio esittää EU:n ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi laajaa valikoimaa työkaluja. Ilmastotyön kannalta on tärkeää, että sopu niistä saadaan mahdollisimman nopeasti. Vuosi 2030 on käytännössä jo kulman takana ja jokainen vuosi tuo ilmastonmuutoksen vaikutukset konkreettisemmin iholle”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

”Vaikka Fit for 55 -paketin yksityiskohtia tullaan varmasti viilaamaan, sen kokonaisuutta ei tule vaarantaa, vaan toimia on löydettävä vähintään 55 prosentin päästövähennysten saavuttamiseksi. Korostaisin tässä sanaa ’vähintään’, sillä tavoite on pyrittävä ylittämään. Suomi pitää tärkeänä esimerkiksi päästökaupan vahvistamista. Päästökauppa on osoittautunut toimivaksi ja kustannustehokkaaksi välineeksi vähentää fossiilisia päästöjä sähköntuotannossa ja teollisuudessa.”

EU valmistautuu tuleviin kansainvälisiin ympäristökokouksiin – tavoitteena kirittää ilmastotoimia ja pysäyttää luontokato

Seuraava YK:n ilmastokokous järjestetään Glasgow’ssa marraskuussa. Glasgow’n ilmastokokouksesta odotetaan kiritystä ilmastositoumusten kunnianhimoon sekä Pariisin ilmastosopimuksen sääntöjen viimeistelyä. Ilmastokokouksen valmisteluista ministereille alustaa COP26-puheenjohtaja Alok Sharma.

”Glasgow’ssa huomio kiinnittyy siihen, olemmeko me sellaisella uralla, että pääsemme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Vastaus on toki tiedossa – vielä toimet eivät riitä rajaamaan maapallon kuumenemista 1,5 asteeseen. Erityisesti suurilta talouksilta tarvitaan tiukempia tavoitteita ja tehokkaampia toimia. Uskon, että EU:n ilmastopaketti auttaa kirittämään myös muita”, ministeri Mikkonen sanoo.

Ministerit valmistautuvat myös kaksivaiheeseen YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokoukseen (COP15). Kiinan Kunmingissa on määrä sopia uusista tavoitteista luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi keväällä 2022. Neuvottelut aloitetaan jo osapuolikokouksen ensimmäisessä osassa lokakuussa.

Ensimmäinen luonnos tavoitteista, päämääristä ja kehyksen rakenteesta julkaistiin 12. heinäkuuta. Sen mukaan muun muassa suojelualueiden määrää maa- ja merialueilla tulisi lisätä 30 prosenttiin globaalisti. Ministerit kuulevat alustuksen biodiversiteettisopimuksen pääsihteeriltä Elizabeth Maruma Mremalta ja keskustelevat sopimusluonnoksen vahvuuksista ja kehittämistarpeista sekä siitä, millainen rooli EU:lla tulisi olla kunnianhimoisten kansainvälisten tavoitteiden neuvottelemisessa.

”Luonto köyhtyy ennennäkemätöntä tahtia, ja nyt tähän vihdoin aletaan herätä eri puolilla maailmaa. 30 prosentin suojelutavoite on tarpeellinen, jotta luontokato saadaan vihdoin aisoihin. EU:lla on aivan keskeinen rooli uusien, kunnianhimoisten luontotavoitteiden neuvottelemisessa. Odotan mielenkiintoista keskustelua ensimmäisestä luonnoksesta”, Mikkonen toteaa.

Myös haitalliset vieraslajit, saasteet ja merten muoviroskat ovat osa esitystä ja tavoitteita.

EU:n oma työ luontokadon pysäyttämiseksi pohjaa komission keväällä 2020 julkaisemaan luonnon monimuotoisuusstrategiaan, jossa määritetään EU:n luonnon monimuotoisuustavoitteet vuoteen 2030 saakka. Strategia viimeistellään, kun kansainväliset tavoitteet on päätetty Kunmingissa.

Komission Fit for 55 -ilmastopaketti

Ensimmäinen luonnos uusiksi kansainvälisiksi luontotavoitteiksi

Puheenjohtajamaa Iso-Britannian COP26-kokoussivut

Lisätietoja:

Terhi Lehtonen
Valtiosihteeri
029 516 1000
[email protected]

Fit for 55 -paketti ja COP26-ilmastokokous
Marjo Nummelin
Ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö
029 525 0227
[email protected]

COP15-biodiversiteettikokous
Marina von Weissenberg
Ympäristöneuvos
029 525 0321
[email protected]