Hyppää sisältöön
Media

Yleistiedoksianto: Ylivieskan kaupungin lunastuslupahakemus

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.4.2023 9.43
Uutinen

Ylivieskan kaupunki on ympäristöministeriöön 27.2.2023 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 99 §:n nojalla lunastuslupaa 0,3534 hehtaarin suuruiseen määräalaan Yhteiset alueet -nimisestä yhteisestä alueesta, kiinteistötunnus 977-401-878-10, Ylivieskan kaupungissa.

Ympäristöministeriö varaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain
(603/1977) 8 §:n mukaisesti hakemuksen kohteena olevan yhteisen alueen osakastilojen
omistajille ja alueen mahdollisille käyttöoikeuden haltijoille tilaisuuden muistutuksen tekemiseen.
Lunastuslupahakemus ja tilaisuus muistutusten tekemiseen annetaan asianosaisille tiedoksi
yleistiedoksiantona vastaanottajien suuren lukumäärän takia. Yleistiedoksianto on julkaistu
ympäristöministeriön verkkosivuilla 17.4.2023.

Ympäristöministeriölle osoitetut muistutukset tulee toimittaa ympäristöministeriölle
kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä lukien. Tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta (Hallintolaki 434/2003, 62
§).

Muistutukset tulee toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon joko sähköpostitse osoitteeseen
[email protected] tai postitse osoitteeseen PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Lähetyksessä
pyydetään mainitsemaan ympäristöministeriön diaarinumero VN/6239/2023.

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Hakemusasiakirjat karttoineen ovat asianosaisten nähtävillä 26.5.2023 saakka viraston
aukioloaikoina Ylivieskan kaupunginvirastossa teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa,
Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska, sekä ympäristöministeriössä, osoitteessa Aleksanterinkatu 7, 00100
Helsinki.

Tiedoksiannon vastaanottaja voi pyytää hakemuksen nähtäväkseen ympäristöministeriön
kirjaamosta sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse +358 029 525 0300. Asian
diaarinumero on VN/6239/2023-SAAP-1.

Lisätietoja:

​​​​​​​Maaret Stenström
ympäristöneuvos
puh. 0400 143 940
[email protected]

Anne Vanhanen
​​​​​​​säädösvalmisteluavustaja
​​​​​​​puh. 0295 250 038
[email protected]