Hyppää sisältöön
Media

Yhteistyössä merkittävä metsiensuojelualue Sotkamon Losonvaaralle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2019 9.08
Tiedote
© Ari-Pekka Auvinen, Luonnonperintösäätiö

Ympäristöministeriö, Luonnonperintösäätiö, Forest Holding Finland ja Kainuun ELY-keskus tiedottavat

Sotkamossa sijaitsevan Losonvaaran arvokkaan metsäalueen suojelu on laajentunut ympäristöministeriön, Kainuun ELY-keskuksen, Luonnonperintösäätiön ja maanomistajan Forest Holding Finland ky:n yhteistyössä. Uusien suojelualueiden koko on yhteensä noin 190 hehtaaria. Ne rajautuvat Losonvaaran Natura-alueeseen ja yhdistävät sen erilliset osa-alueet yhtenäiseksi lähes 640 hehtaarin kokoiseksi suojelualuekokonaisuudeksi.

Forest Holding Finland ky on myynyt 65 hehtaarin alueen Luonnonperintösäätiölle ja sopinut 124 hehtaarin rauhoittamisesta METSO-ohjelman kautta ympäristöministeriön ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Forest Holding Finland ky hallinnoi Merimieseläkekassan metsäsijoituksia.

Losonvaara sijaitsee Kainuun vaarajaksoalueella, jossa on säilynyt poikkeuksellisen laajoja ja luonnontilaisia kuusivaltaisia metsiä. Losonvaaran rehevät rinnemetsät ovat tunnettuja muun muassa useiden vanhan metsän lintulajien kuten sinipyrstön, pikkusiepon, pohjantikan ja kuukkelin runsaudesta.

”Losonvaaran suojelualue on tärkeä esimerkki yhteistyöstä luontomme monimuotoisuuden hyväksi. Kohde on luontoarvoiltaan merkittävä ja on erityisen arvokasta, että nyt suojeltu alue yhdistää aiemmin erillisiksi jääneet suojelualueet”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Uuden suojelualueen monimuotoisuutta lisäävät muun muassa kaksi puronnotkoa, lähde, useat pohjaveden tihkupinnat, rehevät valkolehdokkia kasvavat rinteet sekä rämeletto. Eri-ikäistä lahopuuta on lumi- ja myrskytuhojen vuoksi runsaasti. Vanhojen raitojen rungoilla kasvaa vaarantunutta raidankeuhkojäkälää ja raidantuoksukääpää.

Luonnonperintösäätiön suojeluasiantuntija Ari-Pekka Auvinen arvioi Losonvaaran luontoarvoiltaan yhdeksi arvokkaimista alueista, minkä suojeluun säätiö on tähän mennessä osallistunut.

”Kun ottaa huomioon koko Losonvaaran alueen laajuuden ja sen merkittävän potentiaalin uhanalaisten metsälajien kannalta, on tämä todellinen helmi Luonnonperintösäätiön nykyisten sadan suojelualueen joukossa. On todella hienoa, että kainuulaisten luonnonsuojelijoiden huoli alueelle tulossa olleista hakkuista kääntyi tällä tavalla kaikkia osapuolia lämmittäneeksi suojelupäätökseksi”, Auvinen kertoo.

Forest Holding Finlandin toimitusjohtaja Mikael Beck on tyytyväinen, että alueen suojelusta päästiin sopimukseen.

”Olemme erittäin mielissämme, että voimme olla mukana tuomassa oman panoksemme suojelualueeseen, jolla taataan Kainuun luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Kyseisen poikkeuksellisen laajan ja puustoisen alueen onnistunut suojelu on hyvä esimerkki erittäin rakentavasta yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Losonvaara on luonnoltaan erityinen kohde ja sen suojelu edistää yhteisten luontoarvojen ylläpitoa, mihin myös me olemme sitoutuneet”, Beck kertoo.

”Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön ja toivomme, että vastaavia yhteishankkeita voisi olla jatkossakin. Etelä-Suomeen painottuvalla METSO-ohjelmalla on pystytty suojelemaan Kainuussa viime vuosina vain muutamia yksittäisiä luonnonsuojelullisesti erityisen merkittäviä kohteita”, toteaa ympäristöasiantuntija Marja Manninen Kainuun ELY-keskuksesta.

Losonvaaralla on myös merkittävää virkistysarvoa. Se sijaitsee vain vajaa 20 kilometriä Kajaanin keskustasta Sotkamoon suuntaan ja on jo nyt etenkin lintuharrastajien suosimaa retkeilymaastoa.

Kuvia Losonvaaralta median käyttöön (kuvaaja: Ari-Pekka Auvinen, Luonnonperintösäätiö)

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Marja Manninen, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 813, [email protected]

Ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, Ympäristöministeriö, p. 0295 250 240, [email protected]

Ministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, p. 050 348 1406, [email protected]

Toimitusjohtaja Mikael Beck, Forest Holding Finland, p. 0400 618 859, [email protected]

Suojeluasiantuntija Ari-Pekka Auvinen, Luonnonperintösäätiö, p. 050 4133 403, [email protected]