Hyppää sisältöön
Media

Vuokratalojen yhteishallintolain uudistus käynnistyy – ympäristöministeriö kerää kommentteja uudistuksen suunnittelun tueksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2021 11.07
Tiedote

Ympäristöministeriö käynnistää valtion tukemien vuokratalojen yhteishallintoa koskevan lainsäädännön uudistamisen. Yhteishallintolakia uudistamalla halutaan vahvistaa vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia.

Suomessa on yli 367 000 valtion tukemaa vuokra-asuntoa, jotka tarjoavat kohtuuhintaista asumista. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta on erityisen tärkeää kasvukeskuksissa, joissa markkinahintainen vuokra-asuminen on usein kallista.

Valtion tukemissa asunnoissa asukasvaikuttaminen on tärkeä osa talojen oikea-aikaista kunnossapitoa ja viihtyisyyttä, mutta se tarjoaa asukkaille myös yhteisöllisyyttä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Uudistettava yhteishallintolaki koskee kaikkia valtion tukemia vuokra-asuntoja, ja hallitusohjelman mukaisesti uudistuksella halutaan parantaa niissä asuvien ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa asumistaan koskeviin asioihin.

Uudistuksen suuntaviivoista on nyt laadittu muistio, josta ympäristöministeriö kerää palautetta ja kommentteja.

Uudistuksen taustalla vuokrataloyhtiöissä tapahtuneet muutokset

Yhteishallintolain muutostarpeita on kartoitettu ympäristöministeriön käynnistämässä, vuonna 2017 valmistuneessa selvityksessä. Selvityksessä lainsäädännön todettiin olevan uudistamisen tarpeessa, sillä vuodesta 1991 alkaen voimassa ollut laki ei enää vastaa vuokrataloyhtiöiden ja niiden toimintaympäristön muuttuneita tarpeita.

Uudistuksessa lakiin halutaan selkeät kirjaukset vuokralaisten vaikuttamis- ja osallistumisoikeuksista sekä yhteishallintoelinten tehtävistä ja toiminnasta. Laissa mainittujen yhteistyöelimen, asukastoimikunnan ja asukaskokouksen rooli ja oikeudet on päivitettävä vastaamaan organisaatiorakenteita, joilla aiempaa suuremmat vuokrataloyhtiöt nykyään toimivat.

Asukasdemokratia perustuu yhteistyölle

Asukasdemokratian toteutumisessa avainasemassa on asukkaiden ja omistajatahon sujuva yhteistyö, joka edellyttää erityisesti omistajalta sujuvaa ja vuokrataloyhtiön kehittämiseen pyrkivää asennetta. Yhteishallintolain uudistamisessa laissa olevia asukasdemokratian perusraameja halutaan selkiyttää niin, että se antaa entistä paremmat lähtökohdat yhteistyölle. Yksi uudistuvan lain tavoitteista on erilaisten sähköisten menettelyjen – esimerkiksi hybridikokousten järjestämisen tai sähköisen äänestämisen – edistäminen.

Ympäristöministeriö pyytää nyt palautetta yhteishallintolain uudistamisen suuntaviivoista. Saadun palautteen perusteella ministeriö valmistelee luonnoksen hallituksen esityksestä yhteishallintolain uudistamiseksi. Tavoitteena on, että hallituksen esityksen luonnos siirtyisi lausuntokierrokselle syksyllä 2021. Palautetta suuntaviivoista voi antaa 23.4.2021 asti Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Lisätiedot

Anu Karjalainen
lainsäädäntöneuvos
ympäristöministeriö
029 525 0067
[email protected]