Yhteishallintolain uudistus

Hallituksen esitys laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa

YM003:00/2021 Säädösvalmistelu

Hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan yhteishallinnosta vuokrataloissa annettu laki. Yhteishallintolaki päivitetään vastaamaan nykyisten suurempien ja organisaatiorakenteeltaan erilaisten vuokrataloyhtiöiden toimintaympäristöä. Nykyiset sähköiset käytännöt ja sähköisten käytäntöjen edistäminen otetaan huomioon lakiuudistuksessa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM003:00/2021

Asianumerot VN/325/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 7.1.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 7.1.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Strategiset kokonaisuudet Asuntopolitiikka

Keino Laaditaan asuntopolitiikan kehittämisohjelma

Lainvalmistelu

HE laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 31.5.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Yhteishallinnosta vuokrataloissa annettu laki uudistettaisiin hallitusohjelman kirjauksen 3.1.1 Asuntopolitiikka (s. 55) mukaisesti. Yhteishallintolain uudistamisen kautta vahvistetaan vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anu Karjalainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 250 067
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lakiuudistuksen tavoitteena on selkeä ja asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet turvaava laki. Lain tulisi olla riittävän joustava sopimaan erilaisiin vuokrataloyhtiöihin ja asukasrakenteisiin. Lain tulisi sisältää kaikki tarpeelliset säännökset ja pysyä helposti hallittavana ja sovellettavana. Asukkaille tärkeä lähidemokratia säilytetään, vaikka vuokrataloyhtiöissä asiat päätetään suurempina kokonaisuuksina.

Tiivistelmä

Hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan yhteishallinnosta vuokrataloissa annettu laki. Yhteishallintolaki päivitetään vastaamaan nykyisten suurempien ja organisaatiorakenteeltaan erilaisten vuokrataloyhtiöiden toimintaympäristöä. Nykyiset sähköiset käytännöt ja sähköisten käytäntöjen edistäminen otetaan huomioon lakiuudistuksessa.

Lähtökohdat

Yhteishallintolaki on tullut voimaan vuonna 1990, ja vuokrataloyhtiöt ja niiden toimintaympäristö on muuttunut vuosikymmenten varrella. Laki on kirjoitettu alun perin pienten kiinteistöyhtiöiden näkökulmasta, kun taas vuokrataloyhtiöt ovat nykyisin useimmiten suurempia kokonaisuuksia. Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet halutaan turvata nykyisessä tilanteessa ja lain tulisi vastata kentän toimintaa isompina kokonaisuuksina sekä vuokrataloyhtiöiden erilaisuutta.

Lisää aiheesta