Hyppää sisältöön
Media

Vuokratalojen asukkaiden vaikutusmahdollisia halutaan vahvistaa – yhteishallintolain uudistus lausuntokierrokselle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2022 9.38
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtion tukemien vuokratalojen asukkaiden ja omistajien yhteishallintoa koskevan lakiesityksen luonnoksesta. Hallitusohjelman mukaisesti yhteishallintolain uudistuksella halutaan vahvistaa vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia.

Suomessa on lähes 370 000 valtion tukemaa vuokra-asuntoa, jotka tarjoavat kohtuuhintaista asumista yli 600 000 asukkaalle. Valtion tukemissa asunnoissa asukasvaikuttaminen on tärkeä osa talojen oikea-aikaista kunnossapitoa ja viihtyisyyttä, mutta se tarjoaa asukkaille myös yhteisöllisyyttä ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Asukasvaikuttaminen perustuu yhteishallintolakiin, joka edellyttää, että asukkaille annetaan tietoa omaan asumiseen vaikuttavista asioista sekä tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa niihin. Yhteishallintolain toimivuutta koskevassa selvityksessä kuitenkin huomattiin, että yli 30 vuotta voimassa ollut laki on uudistettava vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja vuokrataloyhteisöjen toimintaympäristöä.

Yhteishallinnolle asetetaan vähimmäisvaatimukset

Uudistettavalla lainsäädännöllä yhteishallinnolle halutaan asettaa vähimmäistaso – laissa määriteltäisiin yhtäältä, mihin vuokratalojen asukkaat ovat oikeutettuja osallistumaan ja toisaalta, millaisia velvollisuuksia vuokrataloyhteisöillä tulisi olla.

Laissa säädettäisiin myös vuokrataloyhteisöjen ja asukkaiden välisten yhteistyöelinten oikeuksista osallistua koko vuokrataloyhtiötä koskevien asioiden valmisteluun. Samalla yhteistyöelinten roolia kasvatetaan, jotta ne toimisivat paremmin nykyisessä toimintaympäristössä, jossa pienet kiinteistöyhtiöt on usein fuusioitu suuriksi vuokrataloyhtiöiksi.

Nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisätään

Vuokratalokohteiden asukastoiminta, asukaskokoukset ja asukastoimikunnat säilytetään lakiluonnoksessa tärkeänä yhteishallinnon perustasona ja niiden toimintatapoihin lisätään joustavuutta. Asukaskokoukset valitsisivat edelleen ehdokkaat vuokrataloyhtiön hallituksen asukasjäseniksi, ja jatkossa myös 15-17-vuotiaat asukkaat saisivat äänioikeuden ja mahdollisuuden osallistua yhteishallintoon. Erityisryhmille tarkoitetuissa asuinkohteissa yhteishallinto voitaisiin jatkossa järjestää erityisryhmien tarpeet huomioiden.

Asukkailla olisi myös oikeus valita yhteisökohtainen talouden ja hallinnon valvoja, ja asukkaiden edustaja olisi jatkossa mukana taloyhtiöiden laajojen peruskorjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa.

Lakiluonnoksessa edistetään myös sähköisten toimintatapojen – esimerkiksi hybridikokousten – järjestämistä, kuitenkin asukkaiden yhdenvertaisuus huomioiden.

Valtuus yhteishallinnon toteutumisen valvontaan ja tarvittaessa uhkasakkojen langettamiseen ehdotetaan annettavaksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle.

Lausuntoja valtion tukemien vuokratalojen asukkaiden ja omistajien yhteishallintoa koskevan lakiesityksen luonnoksesta voi antaa 18.3.2022 asti Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Anu Karjalainen
lainsäädäntöneuvos
ympäristöministeriö
029 525 0067
[email protected]