Yhteishallintolain uudistus

Ympäristöministeriö on käynnistänyt valtion tukemien vuokratalojen yhteishallintoa koskevan lainsäädännön uudistamisen. Yhteishallintolakia uudistamalla halutaan vahvistaa vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia.

Suomessa on yli 367 000 valtion tukemaa vuokra-asuntoa, jotka tarjoavat kohtuuhintaista asumista. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta on erityisen tärkeää kasvukeskuksissa, joissa markkinahintainen vuokra-asuminen on usein kallista.

Valtion tukemissa asunnoissa asukasvaikuttaminen on tärkeä osa talojen oikea-aikaista kunnossapitoa ja viihtyisyyttä, mutta se tarjoaa asukkaille myös yhteisöllisyyttä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Uudistettava yhteishallintolaki koskee kaikkia valtion tukemia vuokra-asuntoja, ja hallitusohjelman mukaisesti uudistuksella halutaan parantaa niissä asuvien ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa asumistaan koskeviin asioihin.

Yhteishallintolain muutostarpeita on kartoitettu ympäristöministeriön käynnistämässä, vuonna 2017 valmistuneessa selvityksessä. Selvityksessä lainsäädännön todettiin olevan uudistamisen tarpeessa, sillä vuodesta 1991 alkaen voimassa ollut laki ei enää vastaa vuokrataloyhtiöiden ja niiden toimintaympäristön muuttuneita tarpeita.

Uudistuksessa lakiin halutaan selkeät kirjaukset vuokralaisten vaikuttamis- ja osallistumisoikeuksista sekä yhteishallintoelinten tehtävistä ja toiminnasta. Laissa mainittujen yhteistyöelimen, asukastoimikunnan ja asukaskokouksen rooli ja oikeudet on päivitettävä vastaamaan organisaatiorakenteita, joilla aiempaa suuremmat vuokrataloyhtiöt nykyään toimivat.