Yhteishallintolain uudistus

Valtion tukemien vuokratalojen yhteishallintoa koskeva lainsäädäntö on uudistettu vuonna 2022. Uusi yhteishallintolaki (1169/2022) tulee voimaan 1.1.2024. Uudistuksella vahvistettiin vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia.

Suomessa on yli 367 000 valtion tukemaa vuokra-asuntoa, jotka tarjoavat kohtuuhintaista asumista. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta on erityisen tärkeää kasvukeskuksissa, joissa markkinahintainen vuokra-asuminen on usein kallista.

Valtion tukemissa asunnoissa asukasvaikuttaminen on tärkeä osa talojen oikea-aikaista kunnossapitoa ja viihtyisyyttä, mutta se tarjoaa asukkaille myös yhteisöllisyyttä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Uudistettava yhteishallintolaki koskee arava- ja korkotukilainoilla lainoitettuja valtion tukemia vuokra-asuntoja.

Yhteishallintolain muutostarpeita on kartoitettu ympäristöministeriön käynnistämässä, vuonna 2017 valmistuneessa selvityksessä. Selvityksessä lainsäädännön todettiin olevan uudistamisen tarpeessa, sillä vuodesta 1991 alkaen voimassa ollut laki ei enää vastaa vuokrataloyhtiöiden ja niiden toimintaympäristön muuttuneita tarpeita.

Uudistuksessa lakiin kirjattiin säännökset vuokralaisten vaikuttamis- ja osallistumisoikeuksista sekä yhteishallintoelinten tehtävistä ja toiminnasta. Laissa mainittujen yhteistyöelimen, asukastoimikunnan ja asukaskokouksen rooli ja oikeudet on päivitetty vastaamaan organisaatiorakenteita, joilla aiempaa suuremmat vuokrataloyhtiöt nykyään toimivat.