Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto pääosin myönteinen Euroopan komission ehdotukselle jätevesien käsittelyn tehostamisesta 

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2023 14.00
Tiedote

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen, jossa halutaan tehostaa ravinteiden puhdistamista yhdyskuntien jätevesistä erityisesti rehevöitymiselle herkillä alueilla. Uutena avauksena ehdotuksessa esitetään lääke- ja kosmetiikkateollisuudelle, joka on merkittävin jätevesissä esiintyvien haitallisten mikroepäpuhtauksien lähde, laajennettua tuottajavastuujärjestelmää. Se velvoittaisi tuottajat osallistumaan tietyin edellytyksin mikroepäpuhtauksien jätevesistä poistamisen aiheuttamiin kustannuksiin.

Valtioneuvosto otti tänään kantaa EU:n komission lainsäädäntöehdotukseen yhdyskuntajätevesidirektiivin muuttamisesta ja toimitti sen eduskunnalle sen kannan määrittelyä varten. EU:n komissio julkaisi ehdotuksen lokakuussa 2022. Sillä uudistetaan 30 vuotta vanha direktiivi vastaamaan tämän päivän tarpeita. 

Tavoitteena on tehostaa jätevesien käsittelyä ja vähentää päästöjä vesiin. Ehdotuksella halutaan myös hillitä ilmastonmuutosta ja tehostaa jätevedenpuhdistamojen energiatehokkuutta niin, että ne olisivat energianeutraaleja vuoteen 2040 mennessä. Puhdistamojen toiminta tulisi kytkeä paremmin kierotalouteen edistämällä ravinteiden talteen ottamista. Myös jätevesien käsittelyn tarkkailua pitää tehostaa lisäämällä näytteiden ottoa ja raportointia. Lisäksi toiminnan tulosten viestintää kansalaisille halutaan parantaa.

Valtioneuvoston mukaan direktiiviehdotuksen mukaiset toimet vähentäisivät Euroopan unionin tasolla merkittävästi puhdistamojen kasvihuonekaasupäästöjä ja päästöjä vesistöihin.

Suomessa direktiiviehdotuksen toimet vähentäisivät mikroepäpuhtauksien päätymistä vesistöihin ja kiristäisivät puhdistamojen typenpoistovaatimuksia. Ehdotuksen mukaan mikroepäpuhtauksia olisi poistettava ainakin noin 15 suurimmalla laitoksella ja noin 50 laitoksen olisi tehostettava typenpoistoa sisämaassa, jossa Suomen ympäristökeskuksen laatimien selvitysten mukaan hyödyt jäisivät vähäisiksi. Itämeren rannikkovesien levämassaa yhdyskuntien typenpoiston tehostaminen vähentäisi. Energianeutraalisuustavoitteet edellyttävät investointeja biokaasun tuotantoon.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa ja neuvotteluissa kiinnitetään huomiota ehdotuksesta johtuviin lisääntyviin kustannuksiin ja hallinnolliseen taakkaan ja varmistetaan, että uudet hallinnolliset velvoitteet ovat oikeassa suhteessa niistä saatuun hyötyyn.

Lisätietoja:

Ari Kangas, neuvotteleva virkamies, p. 0 295 250 340, [email protected]

Milka Parviainen, erityisasiantuntija, p. 029 525 0037, [email protected]