Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto kannattaa hammasamalgaamin käytön lopettamista vuonna 2025

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2023 13.34
Tiedote

Valtioneuvosto pitää hyvänä EU:n komission elohopea-asetuksen muutosehdotusta, jolla kiellettäisiin hammasamalgaamin käyttö sekä eräiden elohopealamppujen valmistus. Ehdotus edistää EU:n tavoitteita lopettaa vaiheittain elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistus ja vienti. Hallitus toimitti tänään eduskunnalle U-kirjeen, jossa se linjaa kantansa komission ehdotukseen.

EU:n elohopea-asetus (EU 2017/852) koskee elohopean koko elinkaarta uuden elohopean tuotannosta elohopeajätteen loppusijoitukseen. Elohopea-asetuksella saatetaan osaksi unionin lainsäädäntöä elohopeaa koskeva YK:n Minamatan yleissopimus, jonka unioni ratifioi toukokuussa 2017. Elohopea on erittäin myrkyllinen ja kaukokulkeutuva alkuaine, josta aiheutuu merkittävä riski ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tästä syystä elohopean käyttöä rajoitetaan kansainvälisesti. 

Ehdotuksella laajennetaan hammasamalgaamin käyttökielto koskemaan kaikkia väestön osia 1.1.2025 alkaen. Samalla säilytetään hammaslääkäreiden oikeus käyttää hammasamalgaamia edelleen, jos se on lääketieteellisin perustein ehdottoman tarpeellista. Myös hammasamalgaamin valmistus unionissa ja sen vienti EU:n ulkopuolelle ehdotetaan kiellettäväksi 1.1.2025 alkaen. Lisäksi ehdotuksella lisätään kuusi elohopeaa sisältävää lampputyyppiä valmistus-, tuonti- ja vientikiellon piiriin. 

Hammasamalgaami on suurin jäljellä oleva tarkoituksellisesti lisätyn elohopean käyttökohde EU:ssa. Hammasamalgaamin käytön vähentäminen hampaiden paikka-aineena on kuitenkin edistynyt EU:ssa vakaasti. Amalgaamin käyttö kiellettiin EU:ssa maitohampaiden paikka-aineena, alle 15-vuotiailla lapsilla ja raskaana olevilla naisilla vuonna 2018. Suussa olevista amalgaamipaikoista vapautuvat elohopeamäärät ovat niin pieniä, ettei toimivaa amalgaamipaikkaa suositella vaihdettavaksi muuhun materiaaliin.

Suomessa vain vähän amalgaamipaikkauksia

Suomessa amalgaamipaikkausten osuus tehdyistä hammastäytteistä oli selvästi alle yhden prosentin vuonna 2021, eikä Suomessa ole hammasamalgaamia valmistavia yrityksiä. Amalgaamin käytöstä luopuminen ei heikennä potilasturvallisuutta eikä se vaikuta merkittävästi palveluntuottajien toimintaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2022 laatinut suunnitelman amalgaamin käytön lopettamiseksi hampaiden paikka-aineena vuoteen 2030 mennessä.

Ehdotuksella rajoituksen piiriin lisättävien elohopealamppujen markkinoille saattaminen on jo aiemmin kielletty EU:ssa vaarallisia aineita sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevalla direktiivillä (2011/65/EU, ns. RoHS-direktiivi). Tästä johtuen elohopealamppuja koskevilla rajoituksilla on vain vähäisiä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Suomessa ei ole rajoituksen piiriin tulevia elohopealamppuja valmistavia yrityksiä.

Ehdotus vähentää elohopean aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja EU:ssa ja maissa, jonne viedään elohopeaa sisältäviä tuotteita. Kokonaisuudessaan EU:ssa käytettiin elohopeaa hammasamalgaamin valmistukseen noin 40,4 tonnia vuonna 2019. Käytön arvioidaan laskevan EU:ssa noin 11,2 tonniin vuoteen 2030 mennessä. Myös krematorioista ilmaan aiheutuvat elohopeapäästöt laskevat viiveellä, kun hammasamalgaamin käytöstä luovutaan.

”Elohopean käytön lopettaminen on Suomelle ja arktisille maille erityisen tärkeää, sillä elohopea on kaukokulkeutuva ja polaarialueille kertyvä aine. Lopettamalla lisätyn elohopean käytön vähennämme myrkyllisten elohopeapäästöjen aiheuttamaa kuormitusta ympäristössä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Valtioneuvosto tukee hammasamalgaamin käyttökiellon laajentamista koskemaan kaikkia väestöryhmiä ja EU:n laajuista hammasamalgaamin vientikieltoa 1.1.2025 alkaen. 

Valtioneuvosto katsoo, että välttämättömiin käyttötarkoituksiin tarvittavan hammasamalgaamin valmistaminen EU:ssa voisi olla järkevämpää kuin hammasamalgaamin tuonnin salliminen EU:n ulkopuolelta. Tästä syystä valtioneuvosto pitää tarpeellisena arvioida asetuksen jatkovalmistelussa, onko EU:n sisäisiin lääketieteellisesti perusteltuihin välttämättömiin käyttöihin tarkoitetun hammasamalgaamin valmistuskielto tarkoituksenmukainen.

Elohopeaa sisältäviä lamppuja koskevien valmistus-, tuonti ja vientirajoitusten laajentamista pidetään kannatettavana. 

EU:n komissio antoi elohopea-asetuksen muutosehdotuksen 14.7.2023.

Lisätietoja

Tuulia Toikka, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö, p. 0295 250 297, [email protected]

Hammasamalgaamiin liittyvät kysymykset
Merja Auero, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 63304, [email protected]