Hyppää sisältöön
Media

Omfattande statligt stöd för iståndsättning av områden för närrekreation

miljöministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2021 12.18
Pressmeddelande

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har beviljat kommunerna sammanlagt 9,6 miljoner euro för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation. Genom projekten vill man förbättra finländarnas möjligheter till friluftsliv och rekreation i närmiljön. Antalet besökare i naturområden har ökat betydligt under coronapandemin, vilket har ökat behovet av iståndsättning.

Miljöministeriet och NTM-centralen i Nyland informerar

”Närnaturen har varit en viktig livlina för många finländare under det senaste året. Infrastruktur som skyddar naturen och rastplatser för dem som idkar friluftsliv är allt viktigare. Som en del av regeringens stimulanspaket stöder vi kommunerna i utvecklingen av rekreationsområdena. De projekt som nu understöds ska göra naturområdena lättare att nå samtidigt som man skyddar naturen mot slitage”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Sammanlagt beviljades understöd till 215 projekt som ska genomföras under 2021. Höstens ansökningsomgång aktiverade kommuner från Hangö till Utsjoki, och det kom in sammanlagt 256 ansökningar om understöd. Det sammanlagda beloppet av ansökta understöd uppgick till drygt 17 miljoner euro.

”Fastän vi visste att det i kommunerna fanns efterfrågan på understöd av detta slag, lyckades det stora antalet ansökningar överraska oss. Vi är mycket nöjda med projektens genomsnittliga kvalitet och kommunernas snabba beredskap att genomföra projekten”, säger Tommi Hautala, överinspektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Skyltar, rutter och rastplatser i skick

Vid beviljandet av understödet prioriterades sådana naturområden som är tillgängliga för en så stor grupp användare som möjligt. Understöd beviljades till exempel för förbättring av skyltar, fågeltorn och naturstigar samt för iståndsättning av strukturer på badstränder, friluftsleder, vindskydd och eldplatser samt frisbeegolfbanor.

I huvudstadsregionen är Vanda stads friluftsled i Käinby Storkärr ett av de projekt som fått understöd. Den representativa högmossen har tidigare varit rätt svårframkomlig. Inom detta naturskyddsområde, som hör till nätverket Natura 2000, ska man tack vare understödet bland annat bygga en tillgänglig spång. Det vackra och värdefulla myrlandskapet kommer i fortsättningen att öppna sig för allt fler, samtidigt som man styr slitaget bort från de känsligaste områdena.

Liknande planer finns också i Norra Österbotten, där Ijo kommun anlägger en ny naturstig i omedelbar närhet av kommuncentret. Mellan bostadsområden ligger ett mad-fattigkärr där det ska byggas förutom stigar och spänger dessutom ett tillgängligt vindskydd och en observationsplats med en plattform. Också till exempel Nokia stad fick understöd för en observationsplats och friluftsleder. De åtgärder som planerats för Markluhdanlahti ger områdets invånare en möjlighet att följa med naturlivet i viken, som har ett regionalt värdefullt fågelbestånd, och att längs rutten som leder dit bekanta sig med bland annat en vårdbiotop som upprätthålls av får och en lund som bebos av flygekorrar.

Ytterligare information:

Tommi Hautala, överinspektör, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 374, [email protected]

Tero Taponen, enhetschef, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 467, [email protected]

Specialsakkunnig Miliza Malmelin, miljöministeriet, tfn 0295 250 176, [email protected]